zadanie


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
zadanie task, assignment
  exercise, problem
  homework
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
task n (job, chore to be done)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 I have ten tasks that I need to complete today.
 Mam dzisiaj dziesięć zadań do wykonania.
assignment n (short task)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 His boss gave him three assignments to be completed by the end of the week.
 Szef zlecił mu trzy zadania do wykonania do końca tygodnia.
task n (duty)obowiązek m
  zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 His task was to restock the shelves at the shop.
job n (task)praca ż
  (potoczny)robota ż
  zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 I have a little job for you, if you have five minutes.
 Mam trochę pracy dla ciebie, jeśli masz pięć minut.
problem n (mathematics, logic: question)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 I have a series of maths problems to do for homework.
 Mam zestaw zadań matematycznych jako pracę domową.
task n (difficult endeavour)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 Completing the report was quite a task, but I did it!
operation n (mission)operacja ż
  zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The police operation to catch the thieves was successful.
job n (responsibility)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 Gdy nie ma twojego ojca, twoim zadaniem jest pilnować twojego braciszka.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
assignment n (continuing obligation)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  obowiązek m
 His principal assignment is general maintenance.
stint n (time period)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 He did a two-year stint in the army.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
behest n (strong request)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
demand n often pl (specific requirements)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The workers threatened to strike if their three demands were not agreed to.
 Pracownicy zagrozili strajkiem, jeśli ich trzy żądania nie zostaną przyjęte.
hard job n (difficult task)ciężkie zadanie, trudne zadanie przym. + n
 In this recession, we're going to have a hard job persuading the boss to spend money on new computers.
have the job of vtr (be charged with)mieć za zadanie
 I have the job of cleaning the swimming pool every week.
homework n (school work)praca domowa ż + przym.
  zadanie domowe n + przym.
 Jimmy is very good at doing his homework every day after school.
 Jimmy jest bardzo dobry w odrabianiu pracy domowej każdego dnia po szkole.
on demand adv (as and when requested)na żądanie, na życzenie przyim. + n
 The shop doesn't stock fresh milk, but they'll order it for you on demand.
request n (computing: instruction)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 We are unable to process your request. Try again later.
whistle stop n US (railway station: request stop)przystanek na żądanie
 From Chicago to New Orleans, there are many whistle stops along the tracks.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "zadanie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'zadanie'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: show | nap

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.