zadanie


NOTE: This dictionary is currently only English to Polish.
Here are the lines from the English to Polish side that include 'zadanie'.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
job n (responsibility)zadanie ż
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 Gdy nie ma twojego ojca, twoim zadaniem jest pilnować swojego braciszka.
problem n (math)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 I have a series of maths problems to do for homework.
 Mam zestaw zadań matematycznych jako pracę domową dla ciebie.
task n (thing to do)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 I have ten tasks that I need to complete today.
 Mam dzisiaj dziesięć zadań do wykonania.
assignment n (short task)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 His boss gave him three assignments to be completed by the end of the week.
 Szef zlecił mu trzy zadania do wykonania do końca tygodnia.
demand n (specific requirements)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The workers threatened to strike if their three demands were not agreed to.
 Pracownicy zagrozili strajkiem jeśli ich żądania nie zostaną przyjęte.
operation n (mission)operacja ż
  zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
stint n (time period)zadanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
behest n (strong request)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
demand for n (insistent call for)żądanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 There is a high demand for water during the hot, dry summer months.
homework n (school work)praca domowa ż+przym.
  zadanie domowe n+przym.
 Jimmy is very good at doing his homework every day after school.
 Jimmy jest bardzo dobry w odrabianiu pracy domowej każdego dna po szkole.
a tall order wymagające zadanie przym.+n
tall order trudne zadanie, wygórowane żądanie
hard job n (difficult task)ciężkie zadanie, trudne zadanie przym. + n
 In this recession, we're going to have a hard job persuading the boss to spend money on new computers.
have the job of vtr (be charged with)mieć za zadanie
 I have the job of cleaning the swimming pool every week.
on demand adv (as and when requested)na żądanie, na życzenie przyim. + n
 The shop doesn't stock fresh milk, but they'll order it for you on demand.
whistle stop n US (railway station: request stop)przystanek na żądanie
 From Chicago to New Orleans, there are many whistle stops along the tracks.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "zadanie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'zadanie'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.