zamówienie


NOTE: This dictionary is currently only English to Polish.
Here are the lines from the English to Polish side that include 'zamówienie'.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
order n (restaurant, etc.)zamówienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 Has the waiter taken your order?
 Czy kelner przyjął twoje zamówienie?
back order zamówienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
order vi (request food or drink)składać zamówienie B ndk.+n
  złożyć zamówienie B dk.+n
 Have you ordered yet?
 Złożyłeś już zamówienie?
commission vtr (order)zlecenie, zamówienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
refill n (medicine)ponowne zamówienie przym.+n
tailor vtr (create specially)robić na zamówienie ndk.+przyim.+n
  zrobić na zamówienie dk.+przyim.+n
personalize vtr (customize)robić na zamówienie
  zrobić na zamówienie
customization,
UK: customisation
n
(modifying [sth] to requirements)na zamówienie przyim. + n
reorder,
reorder [sth]
n
(another order for [sth] previously ordered)ponowne zamówienie przym. + n
à la carte à la carte
  na zamówienie przyim.+ż
made to order zrobiony na zamówienie przym. + przyim. + n
custom work n ([sth] tailor-made, made to order)na zamówienie przyim. + n
 The motorcyclists admired all the custom work on the Harleys parked in front of the bar.
custom work n (bespoke, personalized service)na zamówienie przyim. + n
custom-made,
custom made
adj
(bespoke, personalized, made to order)na zamówienie przyim. + n
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 His suits are custom made for him by his tailor in Saville Row.
repeat order n (request to buy [sth] again)powtórne zamowienie przym. + n
 I was delighted with their goods and put in a repeat order.
custom made,
custom-made
adj
(bespoke, tailored)na zamówienie przyim. + n
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 The millionaire wore only custom-made suits.
mail order n (shopping by post)zamówienie pocztą n + ż
 Mail order catalogs have seen stiff competition from online merchants in the Internet age.
place an order v (make request to purchase [sth])składać zamówienie B ndk. + n
  złożyć zamówienie B dk. + n
 Please call the Chinese restaurant and place an order for hot and sour soup.
purchase order n (document requesting to buy [sth])zamówienie zakupu n + m
 We have received your purchase order and will dispatch the goods immediately.
tailor made,
tailor-made
adj
literal (custom produced, bespoke)zrobiony na zamówienie przym. + przyim. + n
Uwaga: hyphens used when term is an adj before a noun
 I had this suit tailor-made in Hong Kong.
tailor made,
tailor-made
adj
figurative (perfectly suited) (przenośny)uszyty na zamówienie przym. + przyim. + n
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "zamówienie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'zamówienie'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.