clar


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
clar adj.clear, pure, obvious
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
clear adj (with sharp definition)cu contururi precise loc.adj.
  clar adj.
 This television has a clear picture.
 Televizorul ăsta are o image cu contururi precise.
 Televizorul ăsta are o imagine clară.
clear adj (unambiguous)clar adj.
  limpede adj.
 The message of the new law is clear.
 Mesajul noii legi este foarte clar.
 Mesajul noii legi este foarte limpede.
clear adv (clearly)clar adv.
 Let me say it loud and clear: Never will I grant your request.
 Să-ţi spun clar şi răspicat: nu o să-ţi îndeplinesc niciodată rugămintea.
sharp adj (focused, not blurry) (opusul lui înceţoşat)clar adj.
 With his glasses on, his vision was sharp.
 Purtând ochelarii, vederea lui era clară.
clearly adv (in understandable way)clar adv.
  limpede adv.
clearly adv (obviously)evident adv.
  clar adv.
crisp adj (sharp, defined)clar adj.
  precis adj.
  concis adj.
decided adj (change) (schimbare)categoric adj.
  clar adj.
distinct adj (perceptible)clar adj.
articulate adj (speaks well) (exprimare)clar adj.
  limpede adj.
transparent adj (speech, action: obvious) (discurs)transparent adj.
  clar adj.
vividly adv (clearly) (a-şi aminti)clar adv.
  distinct adv.
  limpede adv.
boldly adv (clearly)clar adv.
  pe şleau loc.adv.
lucid adj (thoughts: clear) (gânduri)lucid adj.
  clar adj.
plainly adv (clearly, evidently)clar adv.
  evident adv.
unmistakable adj (clear, obvious)clar adj.
  evident adj.
distinctly adv (sight, sound: clearly)distinct adv.
  clar adv.
starkly adv (sharply, strongly)clar adv.
  evident adv.
  net adv.
unambiguous adj (clear in meaning)clar adj.
  fără ambiguităţi loc.adj.
unmistakably adv (clearly)clar adv.
  negreşit adv.
audibly adv (loudly enough to be heard) (zgomot, sunet)tare adv.
  clar adv.
crisply adv (neatly, cleanly)clar adv.
  net adv.
limpid adj figurative (clear in meaning) (înţeles)limpede adj.
  clar adj.
unambiguously adv (plainly, clearly)clar adv.
  fără ambiguitate adv.
pellucid adj figurative (clear in meaning)clar adj.
  (înțeles)limpede adj.
  neechivoc adj.
perspicuous adj (clear in meaning)clar adj.
  limpede adj.
  neechivoc adj.
unclouded adj literal (liquid: clear)clar adj.
  limpede adj.
  străveziu adj.
unclouded adj figurative (issue: not made obscure) (problemă, chestiune)clar adj.
unclouded adj (mind: clear, not disordered) (minte)limpede adj.
  (gând)clar adj.
  nebruiat adj.
black and white,
black-and-white
adj
figurative (straightforward, clear cut)negru pe alb adj.
  clar adj.
 The terms are laid out in black and white on page 10.
black or white adj (clear cut)alb sau negru adj.
  clar adj.
clear-cut,
clear cut
adj
figurative (unambiguous)clar adj.
Notă: hyphen used when term is before noun
 It's a clear-cut case of fraud.
in focus adj (seen clearly)clar adj.
 When the telescope is in focus you should be able to see the craters on the moon.
focus n (optics: focal point) (optică)clar, scharf s.n.
 He rotated the lens to bring the picture into focus.
 A rotit inelul de scharf pentru a obţine o imagine clară.
clear adj (with no uncertainty)conştient adj.
  clar în minte loc.adj.
 The soldiers are clear about their mission.
 Soldaţii sunt conştienţi de misiunea lor.
 Misiunea soldaţilor le e clară în minte.
obvious adj (evident, clear)limpede, clar adj.
  (formal)evident adj.
 It was obvious that she was upset about the choice.
 Era clar că era supărată din cauza alegerii făcute.
 * Era evident că nu le-a plăcut de mine din prima clipă.
direct adj (straightforward)clar, direct adj.
 Please give me a direct answer. "Yes" or "no"?
 Dă-mi te rog un răspuns clar: da sau nu?
obviously adv (of course)evident, clar adj.
  (literar)de netăgăduit loc. adj.
 Obviously, we left after they ran out of beer.
 Evident, am plecat după ce au rămas fără bere.
 * E de netăgăduit că ceea ce ţi-am spus e adevărat.
definitely adv (certainly)precis, clar, categoric, bineînţeles adv.
  cu siguranţă loc.adv.
 The student definitely appreciates the scholarship money.
 E clar că studenţii apreciază valoarea burselor.
 Cu siguranţă că studenţii apreciază valoarea burselor.
apparent adj (obvious)evident adj.
  clar, indiscutabil adj.
  vizibil, vădit adj.
articulate vi (express self. well)a se exprima clar loc.vb.
articulate vtr (express something well)a exprima clar loc.vb.
eloquent adj (person: articulate)elocvent adj.
  clar în exprimare expr.
moonlight n (light of the moon)clar de lună loc.subst.
seer n ([sb] who sees future)clar-văzător s.m.
  profet s.m.
understandably adv (clearly, comprehensibly)clar, desluşit adv.
farsightedness n figurative (foresight, seeing in advance)clar-viziune s.f.
  presimţire s.f.
longsighted,
long-sighted
adj
literal (able to see clearly over distance)prezbit adj.
  care vede clar la distanță loc.adj.
in so many words clar şi răspicat loc.adv.
make it clear a o spune clar loc.vb.
  a preciza vb.tranz.
make oneself clear a se face înţeles loc.vb.
  a fi clar loc.vb.
open-and-shut case caz clar s.n.
spell out a silabisi vb.tranz.
  a vorbi clar/explicit vb.tranz.
clear as day adj literal (visible, easy to see)clar ca lumina zilei adj.
 Despite the police spokesman's denial, the onlooker's video showed the policeman's unprovoked aggression, as clear as day.
clearly visible adj (easy to see)care se poate vedea clar adj.
 Even to an untrained eye, the erasures in this forged document are clearly visible
crystal-clear,
crystal clear
adj
(perfectly obvious)clar ca lumina zilei adj.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 The chief executive spoke against the plan at length and in detail, making his opposition crystal clear to the meeting.
radio reception n (clarity of radio signal)recepţie radio s.f.
  semnal radio clar s.n.
 The radio reception here is terrible - I can only get a couple of stations.
sure sign n (clear indication)semn clar s.n.
 When she starts tapping her foot it's a sure sign she's angry.
straightforward adj (simple, uncomplicated)simplu, clar adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'clar' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'clar'.

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.