WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
dulap s.n.cupboard, wardrobe
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Matching entries from other side of dictionary
safe n (storage structure)dulap s.n.
 People used to store food in a meat safe.
 Lumea obișnuia să țină mâncarea în dulap.
cabinet n (furniture)dulap s.n.
  servantă s.f.
cupboard n (kitchen)  (în bucătărie)bufet s.n.
  dulap s.n.
cupboard n (storage space)  (spaţiu de depozitare)dulap s.n.
locker n (gym)  (în vestiar)dulap s.n.
locker n (school)  (la şcoală)dulap s.n.
larder n (pantry, food cupboard)  (pentru mâncare)dulap s.n.
  cămară s.f.
chiffonier n (style of bureau or sideboard)şifonier s.n.
  dulap s.n.
  scrin s.n.
file cabinet
filing cabinet
n
(office: tall set of drawers)  (pentru arhivarea dosarelor)dulap s.n.
 Sarah suspected that the file cabinet was locked because her boss was hiding liquor inside.
filing cabinet
file cabinet
n
(office: tall set of drawers)  (pentru arhivarea dosarelor)dulap s.n.
 The filing cabinet contains all the personnel files.
closet n US (storage space)  (piesă de mobilier)dulap, şifonier s.n.
   (spaţiu de depozitare în casă)debara s.f.
 This bedroom has a large closet.
 În dormitor e un dulap (or: şifonier) încăpător.
  Aspiratorul şi produsele de curăţenie sunt în debara.Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti.
kitchen cabinet dulap de bucătărie s.n.
linen closet n US (cupboard for sheets and towels)dulap de lenjerie s.n.
 You will find clean bedding and fresh towels in the linen closet.
linen cupboard n US (closet for sheets and towels)dulap de lenjerie s.n.
 Rachel placed her new pillow cases on the top shelf of the linen cupboard, next to the matching sheets and towels.
school locker n (secure compartment for pupils' belongings)dulap pe holul şcolii s.n.
 She put her purse in her school locker every day to keep it safe.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'dulap' în titlu:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'dulap'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.