responsabil

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
responsabil adj.responsible, trustworthy, liable
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Matching entries from other side of dictionary
responsible adj (accountable)răspunzător adj.
   (formal)responsabil adj.
 He is responsible for the entire sales department.
 El este răspunzător pentru întregul departament de vânzări.
  Şeful meu este responsabil cu protecţia muncii.Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti.
responsible adj (reliable, dependable)responsabil adj.
 She is a very responsible girl for her age.
 E o fată foarte responsabilă pentru vârsta ei.
caretaker n ([sb] who watches over)îngrijitor s.m.
  responsabil s.m.
handler n ([sb] responsible for sthg)responsabil s.m.
consignee n ([sb] to whom [sth] is consigned)  (cu îndeplinirea unei sarcini)responsabil s.m.
in chief adj (in charge)responsabil adj.
 The editor in chief role brought a whole new set of pressures.
responsibility n (dependability)calitatea de a fi responsabil
 Known for his responsibility, he is trusted by teachers and students alike.
 Cunoscut pentru faptul că era un om responsabil, se bucura de încrederea profesorilor și a studenților.
accountable adj (liable, responsible)responsabil, răspunzător adj.
responsibly adv (in a mature and sensible way)cu simţul răspunderii adv.
  în mod responsabil adv.
supercargo n (nautical: officer on a merchant ship responsible for cargo and for commercial transactions )  (marină)responsabil cu încărcăturile s.m.
answerable to adj (responsible to: [sb] of higher rank)responsabil în faţa adj.
 She believes she is answerable to God and not to any human authority.
responsible for prep (guilty of)răspunzător / responsabil adj.
 He was held responsible for his crimes.
 I am responsible for having broken the vase.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'responsabil' în titlu:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'responsabil'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.