sandviş


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
sandviş s.n.sandwich
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Intrări care corespund din dicționarul celeilalte limbi
sandwich n (bread slices with food layer between)sandviş s.n.
  tartină s.f.
 Many Americans eat a sandwich for lunch.
 Mulţi americani mănâncă un sandviş la prânz.
 * Dimineaţa nu pot să mănânc mai mult de o tartină.
grinder n (sub, hero, sandwich)sandviş s.n.
sub n US, abbr (large sandwich)sandviş s.n.
butty n UK, regional, informal (sandwich)sandviş s.n.
  (figurativ)canapea s.f.
sarnie n UK, regional, informal (sandwich)sandviș s.n.
sandwich vtr (to surround sthg)a fi făcut sandviș expr.
 I was sandwiched between two sumo wrestlers on that flight!
 În avion am fost făcut sandviș între doi luptători de sumo.
sandwich adj (of a sandwich)de sandviș loc.adj.
 The sandwich meat there was not very good.
 Carnea de sandviș nu a fost prea bună.
gyro n (food: spit roast)tip de sandviș s.n.
hoagie n US, regional (submarine sandwich)tip de sandviș s.n.
poorboy,
poor boy,
po'boy
n
US, regional (submarine sandwich)sandviș lung s.n.
double-decker sandwich n (sandwich using 3 slices of bread)sandviş cu trei felii de pâine s.n.
 This restaurant is famous for their double-decker sandwiches.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'sandviş' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'sandviş'.

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.