Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler

WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
adversary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enemy, opponent)düşman i.
  hasım i.
  muhalif i.
  rakip i.
antagonize [sb],
also UK: antagonise [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make hostile)düşman etmek, düşmanlık yaratmak f.
beachhead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shoreline captured by enemy) (askeri)kıyı başı i.
  düşman tarafından ele geçirilen kıyı i.
  çıkartma sahili i.
enemy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in war)düşman i.
 The government executed the spy for giving secret information to the enemy.
an enemy of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: opponent)düşman i.
 This environmentalist is an enemy of the government's policy on nuclear energy.
the enemy of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] hostile)düşman i.
 Ignorance is the enemy of progress.
foe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (enemy)düşman, hasım i.
 The nobleman challenged his foe to a duel.
long-standing,
long standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(well-established, long-term)çoktandır devam eden, epeydir devam eden s.
  uzun süreli s.
  ezeli (düşman, vb.) s.
 Dan and Adam have a long-standing partnership; they've worked together for years. The rivalry between Romeo's family and Juliet's is long standing.
nemesis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opponent)güçlü rakip/düşman i.
 The superhero fought her nemesis for years.
opposing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military: enemy)düşman, (kuvvetleri, vb.) s.
 The opposing army planned to ambush the invaders.
preventive war nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (war waged to prevent greater conflict)önleyici savaş, önleyici harp (beklenen düşman saldırısını önlemek için başlatılan savaş) i.
 Many historians regard World War I as a preventive war.
snake in the grass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] deceitful, traitor)sinsi/gizli düşman i.
  arkadan vuran kimse, yüze gülüp arkadan kuyu kazan kimse i.
 Herbert's just a snake in the grass: he's having dinner with our rivals now!
sworn adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enmity: perpetual, determined)ezeli (düşman) s.
 You'll never get Jeremy and David to talk to each other; those two are sworn foes.
wolf in sheep's clothing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] dangerous who looks harmless)ikiyüzlü/olmadığı gibi görünen kimse i.
  kuzu kılığına girmiş kurt/sahte dostluk gösterisinde bulunan düşman i.
 After he stole from the company we realized that Joe was a wolf in sheep's clothing.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

dusman' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'dusman'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | Portekizce | İtalyanca | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Polonyaca | Romence | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.