iptal


NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'iptal'.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2015:

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler
cancel vtr (call off an event) (bir etkinliğin iptali)iptal etmek geçişli f
 Officials cancelled the game because of rain.
 Maç yağmur nedeniyle iptal edildi.
cancellation n (event)(etkinlik, vb.) iptal, iptal etme i
cancellation n (reservation, etc.)(randevu, vb.) iptal, iptal etme i
reverse vtr (legal: by judge)(hukuk) kararı bozmak/iptal etmek geçişli f
scrub vtr colloquial (cancel) (gündelik dil)iptal etmek geçişli f
rescind vtr (revoke, withdraw)feshetmek, iptal etmek geçişli f
  yürürlükten kaldırmak, geçersiz/hükümsüz kılmak geçişli f
  geri çekmek geçişli f
avoidance n (law: making void) (hukuk)iptal, ilga, fesih i
repeal vtr (law: revoke, withdraw) (hukuk)iptal etmek, feshetmek geçişli f
  yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak, ilga etmek, lağvetmek geçişli f
repeal n (law: withdrawal)iptal, fesih i
  ilga, hükümsüz kılma, kaldırma, lağvetme i
abolish vtr (eradicate, end)kökünden sökmek, söküp atmak geçişli f
  yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak, lağvetmek, ilga etmek geçişli f
  iptal etmek, feshetmek geçişli f
negate vtr (make null, void)geçersiz kılmak, iptal etmek geçişli f
quash vtr (make invalid)geçersiz kılmak, iptal etmek, feshetmek, kaldırmak geçişli f
reversible adj (action: can be undone)bozulabilir/iptal edilebilir s
  tersine çevrilebilir, tersinir s
nullify vtr (negate, undo)boşa çıkarmak, çürütmek geçişli f
  etkisiz bırakmak, etkisizleştirmek geçişli f
  iptal etmek/bozmak geçişli f
annul vtr (invalidate, make void)geçersiz kılmak geçişli f
  feshetmek, ilga etmek geçişli f
  iptal etmek geçişli f
  kaldırmak geçişli f
rescission n (act of annulling)yürürlükten kaldırma, iptal, ilga, fesih i
revocation n (annulment)yürürlükten kaldırma, fesih, iptal i
  geri alma/alınma i
rain check indirimde tükenen malı daha sonra yine indirimli fiyata alabilme hakkı i
  ertelenen/iptal edilen maç/konser için seyirciye verilen bilet i
  reddedilen davetin/teklifin ileride kabul edileceği sözü i
write off silmek/çıkarmak f
  iptal etmek f
  gider yazmak f
  listeden çıkarmak f
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

iptal' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'iptal'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.