makina


NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'makina'.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2015:

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler
machine n (mechanical device)makina i
  motorlu alet i
motor n (engine, machine)motor i
  makina i
start vtr (machine)(makina, vb.) çalıştırmak geçişli f
 Start the car. It's time we left.
 Arabayı çalıştır. Artık gitmemiz lazım.
stop vtr (turn off)(makina, vb.) kapatmak geçişli f
 Stop the machine before attempting any repairs.
 Tamire başlamadan önce makinayı kapatın.
cripple vtr (machine, process)(makina, vb.) bozmak geçişli f
engaged adj (machine gears)(makina dişlileri, vb.) birbirine geçmiş s
engine n (motor)makina, motor i
grease n (in machine)makina yağı i
grease vtr (machine: lubricate)(makina) yağlamak geçişli f
hum vi (machine sound)(makina) ses çıkarmak, gürültü çıkarmak geçişsiz f
hum vi (machine: working well)(makina) iyi çalışmak, vızır vızır çalışmak geçişsiz f
impaired adj (machine)(makina) bozulmuş, hasar görmüş s
jam vi (machine)(makina, vb.) tutukluk yapmak geçişsiz f
  bozulmak, işlemez hale gelmek geçişsiz f
machine vtr (manufacture)makina ile yapmak/imal etmek geçişli f
manufacture vtr (create by machine)makina ile yapmak/imal etmek geçişli f
mechanical adj (movements: not fluid)(hareket, vb.) makina gibi, mekanik s
operate vi (machine: work)(makina, vb.) çalışmak, işlemek geçişsiz f
operate vtr (a machine)(makina, vb.) çalıştırmak geçişli f
operating adj (of a machine)(makina) çalıştırma i
operation n (of a machine)(makina) işleme, çalışma i
overhaul vtr (vehicle, machine)(otomobil, makina, vb.) bakım ve tamir yapmak geçişli f
shutdown vtr (computer, machine)(bilgisayar, makina) kapatmak geçişli f
firing n colloquial (start a machine) (gündelik dil)(makina, vb.) çalıştırma i
mechanical adj (branch of engineering)makina (mühendisliği) s
allowance n (machine tolerance)(makina) dayanıklılık, dayanma i
contraption n (machine)(garip) makina i
mechanic n ([sb] who repairs machines)makina ustası, makina tamircisi i
  araba tamircisi, otomobil tamircisi i
mechanism n (machinery)mekanizma, düzenek i
  makina tertibatı i
crippled adj (machine: impaired)(makina) bozuk, arızalı s
  hasarlı, hasar görmüş s
lube n informal, abbr (machine lubricant) (resmi olmayan dil, kıs)makina yağı, yağlayıcı madde i
lubricant n (machine: oil, grease)makina yağı, yağlayıcı madde i
intelligently adv (machine: artificially smart)(makina) akıllı bir şekilde z
robotic adj (mechanical)mekanik s
  makina gibi s
  robot (kolu, vb.) s
be off gitmek/ayrılmak/yola çıkmak f
  (makina, vb.) kapalı olmak f
  (gündelik dil)ilgisini/merakını yitirmek, isteği kalmamak f
  bozuk/çürük/bayat olmak f
machine readable makina tarafından okunabilir, makinaca okunabilir, makinaca okunur s
on its last legs (makina, vb.) çok eski/bozulmaya yüz tutmuş olmak, son günlerini yaşamak f
play up vurgulamak, üzerinde durmak f
  yaramazlık yapmak, yaramazlık etmek f
  (makina, vb.) iyi çalışmayarak sorun çıkarmak f
turned on (ışık) açık s
  (makina, vb.) çalışır durumda, açık s
  (cinsel olarak) uyarılmış/arzulu/şehvetli s
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.makina' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'makina'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.