mutlak


NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'mutlak'.

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler

WordReference English-Turkish Dictionary © 2017:

Temel Çeviriler
EnglishTurkish
peremptory adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (decisive, final)kesin, kati, mutlak s.
  nihai s.
unconditional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (categorical, absolute)mutlak, kesin, kati s.
 A mother's love for her children is unconditional.
guaranteed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (assured, certain)kesin, kati, mutlak s.
  güvenceli, teminatlı s.
  garanti edilmiş s.
absolute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not restricted by laws)mutlak s.
  kati s.
  kesin s.
 The monarch was crowned absolute ruler of the land.
certain,
certain to
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(inevitable)kesin, muhakkak s.
  mutlak s.
  kaçınılmaz s.
 They are so in love, it is certain they will marry.
 Birbirlerine o derece aşıklar ki, kesin evlenecekler.
strict adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no leeway)kesin, mutlak s.
 There are strict requirements for all team members.
positive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (certain, sure)emin s.
  kuşkusuz, şühpesiz s.
  kesin, mutlak s.
 I'm positive I saw someone run across the garden.
implicit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unquestioning)kesin, mutlak, şüphesiz s.
 They put their implicit trust in the bank and regretted it later.
decisive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (definite, certain)kesin, kati, mutlak s.
 The party won a decisive majority in the local elections.
sublime adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete, utter)tam, mutlak, kesin s.
 The virtuoso pianist had sublime mastery of the concerto.
perfect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absolute)tam s.
  kesin, mutlak s.
 He is a perfect idiot.
 
Ek Çeviriler
EnglishTurkish
sure (to do [sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inevitable)mutlak, kesin s.
  kaçınılmaz s.
 Today's game is a sure win for us.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Bileşik Şekiller:
EnglishTurkish
absolute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not relative)göreceli olmayan/mutlak olan şey i.
 An absolute is something that is not dependent on anything else.
absolute majority nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (votes totalling more than half)mutlak çoğunluk, salt çoğunluk i.
 The party won the election by an absolute majority.
absolutism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totalitarian system)mutlakiyet, mutlak idare i.
authoritarianism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totalitarian leadership)otoriter yönetim i.
  mutlak idare i.
sovereign adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nation: independent)bağımsız, mutlak (devlet) s.
  özerk s.
 The prime minister declared that her country was a sovereign state and would not bow to the will of others.
stranglehold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stifling influence) (mecazlı)bastırma, engelleme i.
  sıkboğaz i.
  (bir kişi/durum üzerinde) mutlak etki/güç i.
 The homeowners' association has a stranglehold on the landscaping in this neighborhood.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

mutlak' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'mutlak'.

In other languages: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Hollandaca | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Greek | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ bit

Advertisements

Uygunsuz bir reklamı rapor et.