mutlak

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'mutlak'.

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Temel Çeviriler
EnglishTurkish
peremptory adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (decisive, final)kesin, kati, mutlak s
  nihai s
unconditional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (categorical, absolute)mutlak, kesin, kati s
 A mother's love for her children is unconditional.
guaranteed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (assured, certain)kesin, kati, mutlak s
  güvenceli, teminatlı s
  garanti edilmiş s
certain,
certain to
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(inevitable)kesin, muhakkak s.
  mutlak s.
  kaçınılmaz s.
 They are so in love, it is certain they will marry.
 Birbirlerine o derece aşıklar ki, kesin evlenecekler.
positive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (certain, sure)emin s
  kuşkusuz, şühpesiz s
  kesin, mutlak s
 I'm positive I saw someone run across the garden.
implicit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unquestioning)kesin, mutlak, şüphesiz s
 They put their implicit trust in the bank and regretted it later.
decisive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (definite, certain)kesin, kati, mutlak s
 The party won a decisive majority in the local elections.
sublime adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete, utter)tam, mutlak, kesin s
perfect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absolute)tam s.
  kesin, mutlak s.
 He is a perfect idiot.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Bileşik Şekiller:
EnglishTurkish
absolute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not relative)göreceli olmayan/mutlak olan şey i
 An absolute is something that is not dependent on anything else.
absolute majority mutlak çoğunluk, salt çoğunluk i
absolutism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totalitarian system)mutlakiyet, mutlak idare i
authoritarianism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (totalitarian leadership)otoriter yönetim i.
  mutlak idare i.
sovereign adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nation: independent)bağımsız, mutlak (devlet) s
  özerk s
 The prime minister declared that her country was a sovereign state and would not bow to the will of others.
stranglehold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stifling influence) (mecazlı)bastırma, engelleme i
  sıkboğaz i
  (bir kişi/durum üzerinde) mutlak etki/güç i
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

mutlak' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'mutlak'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.