salak

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'salak'.

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Temel Çeviriler
EnglishTurkish
stupid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: not clever) (zeki olmayan)aptal, salak, alık, ahmak, akılsız s
  (mecazlı)kafasız, beyinsiz s
  (kaba)mankafalı, şapşal, bön s
 He is so stupid that he couldn't figure it out.
 O kadar aptaldı ki konuyu bir türlü kavrayamadı.
 Beyinsizin tekidir.
 Bu mankafalı herifi nereden buldunuz?
dumb adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: stupid)salak, aptal, budala s
  (argo)gerizekâlı s
 She was too dumb to think of an alternative.
 Bir alternatif düşünemeyecek kadar salaktı.
 Bu gerizekâlı herifle çalışmaktan bıktım.
idiotic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: stupid) (kişi)aptal, salak, ahmak, alık s
fatuous adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (idiotic, mindless)budalaca, aptalca, salakça, beyinsizce s
  aptal, salak, budala, beyinsiz s
 I'm tired of James just sitting around and playing fatuous video games.
unintelligent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stupid, dim witted)aptal, salak, geri zekâlı s
brainless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, pejorative, informal (stupid, unintelligent) (mecazlı, aşağılayıcı)beyinsiz, kafasız s.
  aptal, salak s.
  gerizekalı s.
 George is cute, but he's pretty brainless.
moronic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (idiotic, stupid)aptalca, salakça s.
  aptal, salak s.
  (argo)gerzekçe s.
  gerzek s.
fool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idiot)aptal, salak, akılsız, ahmak i
 He's such a fool, trying to cheat in an exam like that.
 Sınavda kopya çekmeye çalıştığı için aptaldır.
idiot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stupid person)ahmak, aptal, salak, enayi i
 Yes, I know who is president. I'm not an idiot.
 Başbakanın ismini tabi ki biliyorum. Aptal değilim.
chump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, pejorative (stupid person) (resmi olmayan dil, aşağılayıcı)salak, aptal, ahmak, mankafa i
dim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not smart)akılsız, ahmak, salak, beyinsiz s
frivolous adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: silly)(kişi) aptal, salak, şapşal s
 Arthur is a frivolous sort who loves games and jokes.
dopey adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stupid)aptal, salak, şapşal s
mad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." esp UK, figurative, informal ([sb]: foolish, crazy) (mecazlı)çılgın, kaçık s.
  (argo)manyak s.
  aptal, salak s.
 You're mad! Don't go in there!
jerky adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, slang (foolish, stupid) (Amerikan İngilizcesi, argo)salak, aptal, budala, ahmak s
 Some jerky guy asked if he could sit with us.
dense adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: stupid, slow) (kişi)aptal, salak, kalın kafalı, ahmak s
nutty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: crazy, silly) (resmi olmayan dil)(kişi) deli, kaçık, çatlak s
  (resmi olmayan dil)aptal, salak s
spastic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." offensive (stupid person) (saldırgan)geri zekâlı, gerzek, salak, aptal s
 
Ek Çeviriler
EnglishTurkish
corny adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (silly, trite)aptal, salak s
  eski, modası geçmiş, basmakalıp, bayat s
 My uncle's jokes are corny, but we laugh anyway.
daft adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (stupid) (resmi olmayan dil)aptal, salak, ahmak s
  (argo)mankafa, kalın kafalı, şapşal, beyinsiz s
damned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." can be offensive (awful, stupid) (saldırgan)kahrolası, baş belası, lanet olası, melun s
  (argo)aptal, salak, sersem s
foolish adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stupid)aptal, salak, enayi, ahmak s
 Ryan made a foolish mistake.
boob nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person)aptal, salak, budala, ahmak i
jackass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idiot)budala, ahmak, salak, aptal i
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Bileşik Şekiller:
EnglishTurkish
cretin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. insult (stupid person, idiot) (hakaret)aptal/salak/ahmak kimse, geri zekâlı, gerzek i
dickhead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, offensive (stupid person) (argo, saldırgan)salak/aptal/kafasız kimse, çük kafalı, sik kafalı i
dork nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, insult (stupid, awkward person) (argo, hakaret)aptal/salak/ahmak kimse i
dumbbell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (stupid person) (Amerikan İng, argo)aptal/salak/ahmak/geri zekâlı kimse i
dummy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idiot)salak/aptal/geri zekâlı kimse i
dunce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stupid person)aptal/salak/ahmak kimse i
fuckhead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (insult: stupid person) (argo, kaba)aptal/salak/dangalak/mankafa kimse i
goof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. esp US, colloquial (fool, [sb] incompetent) (Amerikan İng, gündelik dil)aptal/salak/enayi kimse i
goon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. insult (stupid person) (hakaret)aptal/salak/ahmak/şapşal kimse i
imbecile nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stupid person)geri zekâlı kimse, embesil i
  (argo)aptal/salak/ahmak kimse i
look silly salak/budala gibi görünmek f
  komik/gülünç görünmek f
loony nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (silly person) (argo)aptal/salak/ahmak kimse i
nit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, pejorative, slang (stupid person) (aşağılayıcı, argo)aptal/salak/ahmak kimse i
nitwit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (idiot, stupid person) (argo, aşağılayıcı)aptal/salak/kuş beyinli kimse i
oaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stupid person)aptal/salak/ahmak/sersem kimse i
play the fool aptal numarası yapmak, salak numarası yapmak, aptalı oynamak f
  aptalca davranmak, ahmakça davranmak f
schmuck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (stupid or contemptible person) (argo)salak/aptal/ahmak kimse i
  (argo)alçak/adi/aşağılık kimse i
stupidly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an unintelligent way)aptalca, enayice, salakça, ahmakça z
  (gündelik dil)aptal aptal, salak salak, alık alık s
twat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, vulgar, slang (insult: stupid person) (kaba, argo)aptal/salak/dangalak kimse i
twit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (idiot, inept person) (argo, aşağılayıcı)aptal/salak/avanak kimse i
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

salak' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'salak'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.