salak


NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'salak'.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2015:

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler
stupid adj (person: not clever) (zeki olmayan)aptal, salak, alık, ahmak, akılsız s
  (mecazlı)kafasız, beyinsiz s
  (kaba)mankafalı, şapşal, bön s
 He is so stupid that he couldn't figure it out.
 O kadar aptaldı ki konuyu bir türlü kavrayamadı.
 Beyinsizin tekidir.
 Bu mankafalı herifi nereden buldunuz?
fool n (idiot)aptal, salak, akılsız, ahmak i
 He's such a fool, trying to cheat in an exam like that.
 Sınavda kopya çekmeye çalıştığı için aptaldır.
dumb adj (person: stupid)salak, aptal, budala s
  (argo)gerizekâlı s
 She was too dumb to think of an alternative.
 Bir alternatif düşünemeyecek kadar salaktı.
 Bu gerizekâlı herifle çalışmaktan bıktım.
idiot n (stupid person)ahmak, aptal, salak, enayi i
 Yes, I know who is president. I'm not an idiot.
 Başbakanın ismini tabi ki biliyorum. Aptal değilim.
boob n (person)aptal, salak, budala, ahmak i
corny adj (silly, trite)aptal, salak s
  eski, modası geçmiş, basmakalıp, bayat s
daft adj informal (stupid) (resmi olmayan dil)aptal, salak, ahmak s
  (argo)mankafa, kalın kafalı, şapşal, beyinsiz s
damned adj can be offensive (awful, stupid) (saldırgan)kahrolası, baş belası, lanet olası, melun s
  (argo)aptal, salak, sersem s
dim adj (not smart)akılsız, ahmak, salak, beyinsiz s
dummy n (idiot)salak/aptal/geri zekâlı kimse i
foolish adj (stupid)aptal, salak, enayi, ahmak s
jackass n (idiot)budala, ahmak, salak, aptal i
jerky adj US, slang (foolish, stupid) (Amerikan İngilizcesi, argo)salak, aptal, budala, ahmak s
dork n slang, insult (stupid, awkward person) (argo, hakaret)aptal/salak/ahmak kimse i
twat n UK, vulgar, slang (insult: stupid person) (kaba, argo)aptal/salak/dangalak kimse i
fuckhead n slang, vulgar (insult: stupid person) (argo, kaba)aptal/salak/dangalak/mankafa kimse i
dense adj (person: stupid, slow) (kişi)aptal, salak, kalın kafalı, ahmak s
dickhead n slang, offensive (stupid person) (argo, saldırgan)salak/aptal/kafasız kimse, çük kafalı, sik kafalı i
chump n informal, pejorative (stupid person) (resmi olmayan dil, aşağılayıcı)salak, aptal, ahmak, mankafa i
frivolous adj (person: silly)(kişi) aptal, salak, şapşal s
goof n esp US, colloquial (fool, [sb] incompetent) (Amerikan İng, gündelik dil)aptal/salak/enayi kimse i
goon n insult (stupid person) (hakaret)aptal/salak/ahmak/şapşal kimse i
nutty adj informal (person: crazy, silly) (resmi olmayan dil)(kişi) deli, kaçık, çatlak s
  (resmi olmayan dil)aptal, salak s
twit n slang, pejorative (idiot, inept person) (argo, aşağılayıcı)aptal/salak/avanak kimse i
dunce n (stupid person)aptal/salak/ahmak kimse i
imbecile n (stupid person)geri zekâlı kimse, embesil i
  (argo)aptal/salak/ahmak kimse i
oaf n (stupid person)aptal/salak/ahmak/sersem kimse i
idiotic adj (person: stupid) (kişi)aptal, salak, ahmak, alık s
loony n slang (silly person) (argo)aptal/salak/ahmak kimse i
nit n UK, pejorative, slang (stupid person) (aşağılayıcı, argo)aptal/salak/ahmak kimse i
dumbbell n US, slang (stupid person) (Amerikan İng, argo)aptal/salak/ahmak/geri zekâlı kimse i
schmuck n slang (stupid or contemptible person) (argo)salak/aptal/ahmak kimse i
  (argo)alçak/adi/aşağılık kimse i
spastic adj offensive (stupid person) (saldırgan)geri zekâlı, gerzek, salak, aptal s
stupidly adv (in an unintelligent way)aptalca, enayice, salakça, ahmakça z
  (gündelik dil)aptal aptal, salak salak, alık alık s
cretin n insult (stupid person, idiot) (hakaret)aptal/salak/ahmak kimse, geri zekâlı, gerzek i
dopey adj (stupid)aptal, salak, şapşal s
fatuous adj (idiotic, mindless)budalaca, aptalca, salakça, beyinsizce s
  aptal, salak, budala, beyinsiz s
nitwit n slang, pejorative (idiot, stupid person) (argo, aşağılayıcı)aptal/salak/kuş beyinli kimse i
unintelligent adj (stupid, dim witted)aptal, salak, geri zekâlı s
look silly salak/budala gibi görünmek f
  komik/gülünç görünmek f
play the fool aptal numarası yapmak, salak numarası yapmak, aptalı oynamak f
  aptalca davranmak, ahmakça davranmak f
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

salak' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'salak'.

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App
Uygunsuz bir reklamı rapor et.