WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (respond)jednat na základě ned, fráze
 Olga acted on the email she received.
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have effect)působit na ned + předl
  mít vliv na ned, fráze
 The engraving was the result of the acid acting on the metal.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"act on" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "act on":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'act on'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.