bald

Listen:
 [ˈbɔːld]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: no hair on head) (bez vlasů)plešatý, holohlavý příd
 Since Frank is bald, he puts sunscreen on his head every morning.
 Protože je Frank plešatý (or: holohlavý), dává si každé ráno na hlavu opalovací krém.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head: no hair)plešatý příd
  (bez vlasů)holý příd
 Jasper, who had thick, dark hair, suddenly felt self-conscious being surrounded by so many bald heads.
 Jasper, který měl husté tmavé vlasy, byl najednou v kolektivu plešatých mužů rozpačitý.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tire: no tread) (pneumatika)sjetý příd
 Bald tires are dangerous, so it's important to check the tread periodically.
 Sjeté pneumatiky jsou nebezpečné, proto je důležité pravidelně kontrolovat dezén.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (land: no plants) (bez rostlin)holý, lysý, nezarostlý příd
 The landscape was completely bald after the wildfire.
 Krajina byla po požáru zcela holá.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without detail, excess)strohý příd
  holý příd
 The bald denials of the witnesses strengthened the plaintiff's case.
 Strohé popírání svědka pouze posílilo pozici žalobce.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (statement: blunt) (proslov)neskrývaný, otevřený příd
  (proslov)přímočarý příd
 Hester's comments were bald and offended a few people.
 Janovy přímočaré poznámky urazily několik lidí.
be balding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose your hair)plešatět ned
  ztrácet vlasy ned + m mn
 Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
 Homer plešatí, ale nevypadá, že by mu to vadilo.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bald eagle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (North American bird of prey)orel bělohlavý m + příd
 The bald eagle is the national bird of the United States.
bald-faced,
bare-faced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (lie: open) (lež)neskrývaný, nezastřený příd
  (lež)jasný, zjevný, zřejmý příd
  (přeneseně: o lži)nestydatý příd
go bald vi + adj (lose your hair)plešatět ned
  zplešatět dok
 The idea of going grey doesn't bother me, but I'd hate to go bald.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: [starting, beginning] to bald (on top), [start, begin] balding (on top), noticed that he [is, had begun, had started] balding, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bald":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bald'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.