bank

Listen:
 [ˈbæŋk]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commerce)banka ž
  (formálně)peněžní ústav příd + m
 I need to go to the bank to withdraw money today.
 Musím si dnes jít do banky vybrat peníze.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (row of sthg)řada ž
 The bank of switches for controlling the lighting is over there.
 Řada přepínačů, které ovládají osvícení, je tamhle.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land at river's edge)břeh m
 We took our lunch and sat down on the bank of the river.
 Vzali jsme si oběd a sedli jsme si na břeh řeky.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hillside: slope)svah m
 The water flowed down the bank and into the stream.
 Voda stékala po svahu do potoka.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ridge of snow) (sněhu)návěj, závěj ž
 The car skidded off the road and stopped in a snow bank.
 Auto dostalo smyk a skončilo v závěji.
bank,
cloud bank
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mass of cloud) (mraků)kupa ž
 Do you see that bank of clouds over there?
 Vidíš tamtu kupu mraků?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gambling house) (v sázkových hrách)bank m
 Over the long term in gambling, the bank always wins.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place for blood donation) (krevní)banka ž
 She donated her blood to the blood bank.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (group of elevators)překlad není dostupný
 There is a bank of elevators that go to the upper floors.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: turn, dip) (letadlo, kolo, změna směru nakloněním)naklonění s
 The fighter plane's bank to the left allowed it to avoid the mountain.
bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inclined turn) (silnice v zatáčce)náklon m
 She leaned her motorcycle into the sharp bank of the curve.
bank viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn by tilting: plane, bike) (letadlo, kolo: změnit směr nakloněním)naklonit se, nahnout dok
 The driver banked around the corner without slowing down much. The plane banked to begin its descent.
bank with [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have account with: a bank)mít účet v ned, fráze
 Customers who bank with RBS can use a smartphone app to get access to their cash.
bank on [sth/sb] vi + prep figurative (rely, bet)spoléhat se na ned + předl
  (přeneseně)vsázet na ned + předl
 I'm banking on the stock market recovering; otherwise I won't have enough retirement funds.
bank at [sth],
bank with [sth]
vi + prep
(have an account with: a bank)mít účet v ned, fráze
 He banks at Citibank.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deposit)vložit na účet dok, fráze
 I'll bank the day's receipts.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (save) (do banky)uložit dok
  dát do banky dok, fráze
 She banked the money that she won in the lottery instead of spending it.
bank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mound up)navršit, nahrnout dok
 When planting the seedlings, you should bank soil around their roots.
bank [sth] with [sth] vtr + prep (fire: cover) (oheň)zasypat, zahrnout dok
 Bank the fire with sand before you go into your tent.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bank account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money kept in a bank)bankovní účet
  bankovní konto
 A debit card takes money directly from your bank account.
bank balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of money in bank account)zůstatek na bankovním účtu fráze
 It's a good thing tomorrow is payday; my bank balance is down to zero.
bank bill (US),
banknote
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper money)bankovka ž
 The teller counted out the banknotes and handed them to me.
bank bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (finance: promissory note)bankovní směnka příd + ž
bank clerk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: teller)bankovní úředník
 The bank clerk miscounted the funds and gave the customer extra cash by mistake.
bank draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (check drawn on a bank, rather than a person's account)bankovní šek příd + m
 We accept only bank drafts on past due accounts, no personal checks.
bank holiday nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (national non-work day) (státní den volna)státní svátek příd + m
 I always work bank holidays – I get paid double-time!
bank statement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document: account balance)výpis z účtu fráze
  bankovní výpis příd + m
 I'll check my bank statement to see if you cashed my cheque.
bank teller,
also UK: bank clerk,
bank cashier
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (cashier at a bank)bankovní pokladník, bankovní pokladnice příd + m, příd + ž
 The robber entered the bank and demanded money from the bank teller.
bank transfer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money sent between accounts)bankovní převod příd + m
bottle bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recycling bin for bottles) (kam se vyhazují plasty)kontejner na plasty fráze
  (kam se vyhazují plasty)koš na plasty fráze
 I put my empty bottles in the bottle bank for recycling.
Fed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, abbreviation (Federal Reserve Bank) (v USA)Fed zkr
  (v USA)Federální rezervní banka fráze
Poznámka: Označení národní banky USA:
food bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charitable organization that donates food) (charita)potravinová banka příd + ž
piggy bank,
piggybank
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pig-shaped money box)prasátko
  pokladnička
 How much have you saved in your piggy bank?
river bank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land at edge of a river)břeh řeky m + ž
  říční břeh příd + m
 The water spilled over the tops of these river banks during the last flood.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bank" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: don't bank on it, [state, federal, royal, reserve, central, international] bank, [open, have] a bank account, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bank":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bank'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.