bind

Listen:
 [ˈbaɪnd]


Pro sloveso: "to bind"

Minulý čas prostý: bound
Minulé příčestí: bound

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tie, fasten securely)vázat, poutat ned
  svázat, spoutat dok
 Workers bind the logs together before they are transported to the factory.
 Než se klády odvezou do fabriky, dělníci je vážou k sobě.
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap, strap up tightly)obvázat dok
  svázat dok
  přivázat dok
 Colleen binds her ankles for stability.
 Kvůli stabilitě si Colleen obvázala kotníky.
bind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tie up)svázat dok
  přivázat dok
 The outlaw bound and gagged the woman.
 Psanec ženu svázal a ucpal jí ústa.
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide a binding for a book, etc.) (knihu)svázat dok
 Arthur knows how to bind books; perhaps he can repair the cover on that one.
 Arthur ví, jak svázat knihy. Možná dokáže opravit tuhle vazbu.
bind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (force legally) (právně)zavazovat ned
 The contract binds the signer to the above stipulations.
 Smlouva zpěváka zavazuje k následujícím požadavkům.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (difficult situation)bezvýchodná situace příd + ž
  (hovorově)brynda ž
 That's a major bind Jeff's gotten himself into.
binds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." ([sth] that binds)závazky m mn
bind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (by contract) (smluvně)vázat, zavazovat ned
  (smluvně)zavázat dok
  (smluvně)vázat se, zavazovat se ned
  (smluvně)zavázat se dok
bind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become compact)stmelit dok
  spojit dok
  sblížit dok
bind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (complain)stěžovat si ned
bind to [sth] vi + prep (stick to)dát do dok + předl
  strčit do dok + předl
 In this recipe, the eggs bind to the flour.
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure with band) (gumičkou)svázat dok
 Gymnasts with long hair usually bind it before competitions.
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize or seal an agreement) (dohodu)uzavřít dok
  zpečetit dok
bind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (constrain by loyalty or obligation) (na něco)vázat se ned
 His close-knit network of friends and colleagues bind Tom to the university.
bind [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (govern)určovat ned
  řídit ned
 The contract binds Isabel's activities under the agency for a period of 5 years.
bind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sewing: create border for garment) (lem při šití)zakončit dok
 The traditional method of sewing in this village involves binding garments in a decorative way.
bind [sb],
bind [sb] out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(employ as apprentice)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bind [sth] up,
bind up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(bandage securely)zabandážovat dok
  (pevně)obvázat dok
 You should bind up that wound to stop the bleeding.
bind [sth] up,
bind up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(wrap with string, etc.) (provázkem apod.)svázat dok
 Bind up the package with string.
cast off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (knitting: finish)překlad není dostupný
cast [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (knitting: finish)překlad není dostupný
 One way of shaping sleeves when knitting a sweater is to cast off a certain number of stitches at the beginning of each row.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bind" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: am in a bit of a bind here, I'm in a bit of a bind. Can I ask you a favor?, have found myself in a real bind here, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bind":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bind'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.