bold

Listen:
 [ˈbəʊld]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (courageous, daring)odvážný, smělý příd
 That was bold of you to go into the burning house to save the cat.
 Bylo od tebe odvážné jít do hořícího domu, abys zachránil kočku.
bold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (audacious, impudent)drzý příd
 The bold child loudly contradicted the teacher.
 Drzý žák hlasitě oponoval učiteli.
bold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (typography: thick) (písmo)tučný příd
 The bold type called attention to the words.
 Tučné písmo zvýrazňovalo ta slova.
bold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (color: strong) (barva)sytý příd
 The bold colours really show up well against a pale background.
 Syté barvy na bledém pozadí opravdu vynikají.
bold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typography: bold font)tučné písmo příd + s
 He put the important words in bold.
 Důležitá slova napsal tučným písmem.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imaginative) (představivost)bohatý příd
 The poet used bold imagery. The poet wrote with bold imagery.
bold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in bold type)napsat tučně dok + přísl
 He bolded the important words for emphasis.
 Napsal důležitá slova tučně, aby je zdůraznil.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bold" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: bold the [font, text, paragraph], [typed, wrote, printed] in bold, bold [text, type, letters, characters], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bold":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bold'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.