bulk

Listen:
 [ˈbʌlk]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo)celý náklad příd + m
  nerozbalený náklad příd + m
Poznámka: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
 Součástky budou zaslány jako celý náklad.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (three dimensional size)objem m
 The box's bulk made it difficult to carry.
 Tato krabice se kvůli svému objemu špatně přenáší.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous) (v jídle)vlákniny ž mn
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
 Její dieta vyžadovala, aby jedla hodně vlákniny.
the bulk of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part)větší část příd + ž
  většina ž
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
 Požadují, aby větší část (or: většina) platby proběhla předem.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness) (papíru)tloušťka ž
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)zdát se duležitý ned + příd
 Military spending bulks large at election time.
bulk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (expand)rošířit dok
  zvětšit dok
 The city bulked the police force due to increased crime.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bulk up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gain weight, put on muscle)přibrat na váze dok, fráze
  posílit dok
in bulk advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in large quantities)hromadně přísl
  ve velkém předl + příd
 I have five cats so I buy their food in bulk from the warehouse.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"bulk" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: really bulked up, did the bulk of the [project, work], buy bulk [foods, goods] , více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "bulk":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'bulk'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.