different

Listen:
 [ˈdɪfrənt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not alike) (ne stejný)odlišný, jiný, různý příd
 He and his brother are very different.
 On a jeho bratr jsou od sebe velmi odlišní.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distinct, separate) (oddělený)různý příd
 We'll divide the class into three different groups.
 Rozdělíme třídu na tři různé skupiny.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (various) (větší množství)různý příd
  rozmanitý příd
 The different menu items allow for all tastes.
 Z různých (or: rozmanitých) pokrmů v menu si vybere každý s jakoukoli chutí.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual)zvláštní, neobvyklý, divný příd
 Pineapple in a ham sandwich? Well, that's different.
 Ananas na šunkovém chlebíčku? Tak to je zvláštní.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
different from [sth/sb] adj + prep (not like)odlišný od příd + předl
different than [sth/sb] adj + prep US, colloquial (different from)lišící se od příč ned + předl
  jiný než příd + sp
different to [sth/sb] adj + prep UK, colloquial (different from)odlišný od příd + předl
that's a different story interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (quite the contrary)to je jiné kafe
 Singing pop is pretty easy, but singing opera – well, that's a different story!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"different" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: different [ideas, theories, opinions, thoughts] (on), different [ideas] on the [subject, problem, issue, matter] (of), [had, came up with, suggested] a different [idea], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "different":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'different'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.