draft

Listen:
 [ˈdrɑːft]


Na této stránce: draft, draught

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional written version) (text)verze ž
 He was on his third draft of the speech, but still wanted to make some changes.
 Měl už třetí verzi svého projevu, ale ještě chtěl něco pozměnit.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional sketch) (předběžný)náčrt m
 Some painters sketch many drafts before they start the final painting.
 Někteří malíři si nejprve udělají náčrt a teprve potom malují.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: current of air)průvan m
 Do you feel a draft? There must be a window open somewhere.
 Cítíš průvan? Někde musí být otevřené okno.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught of beer, ale)pivo s
  (piva apod.)sklenice ž
 He ordered four more drafts for him and his friends.
 Objednal další čtyři piva pro sebe a své přátele.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: beer, etc. served from a tap)točené pivo příd + s
 The bar serves draft as well as bottles.
 V baru mají jak točené pivo, tak lahvové.
draft n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (beer: draught, on tap) (pivo)čepovaný, točený příd
 This is draft beer; it isn't from a bottle.
 To je čepované pivo, ne lahvové.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: check)směnka ž
 Do you think you could send a banker's draft?
 Mohl byste mi poslat bankovní směnku?
draft,
the draft
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (compulsory military service) (povinná služba)vojna ž
  povinná vojenská služba fráze
  (na vojnu)odvod m
 There hasn't been a military draft since the Vietnam War.
 Od vietnamské války se nechodí na vojnu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Prezident Clinton byl kritizován za to, že se vyhnul odvodu.
draft [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write preliminary version)napsat dok
  psát ned
  (hovorově)hodit na papír dok, fráze
 Let me draft a letter and I'll show it to you before I send it.
 Počkej, napíšu dopis a ukážu ti ho, než ho pošlu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zajímavý návrh. Hoď to na papír a uvidíme.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
draft,
draft of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, literary (intake of smoke, liquid)hlt m
  doušek m
 She took a draft of the elixir.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (select group) (skupina vybraných)výběr m
 We got a good draft of players this year.
 Pro letošní rok máme dobrý výběr hráčů.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sports: selection of players) (v NHL apod.)draft m
 The NBA draft is a big day for those who hope to play professionally.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reinforcement) (např. vojenská)posila ž
 We need a fresh draft of troops to deal with this situation.
draft,
UK: draught
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (measurement: ship's hull) (lodi)ponor m
 The draught of the boat measured 1.9 metres.
draft,
UK: draught
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (horse: pulls cart) (o zvířatech)tažný příd
 The draft horses pulled the plow.
draft,
UK: draught
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (draw plans)črtat ned
  načrtnout dok
 Before he creates final drawings, he drafts quickly.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (racing: follow closely) (za někým)jet v závěsu dok, fráze
 The car drafted on the car in front of him to save fuel and build up speed.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write legal documents) (právního dokumentu)vypracovat návrh dok + m
  vypracovávat návrh dok + m
 Legal assistants not only review, they draft on behalf of the senior staff.
draft [sth],
also UK: draught
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(sketch)načrtnout dok
 The architect drafted a sketch of the building.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (select) (z více lidí)vybrat dok
 He drafted three of the boys to help him with unloading.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (select for military service) (vojáky)odvést dok
  (vojáky)rekrutovat, verbovat ned
  (vojáky)povolat dok
 He was drafted and went to fight in Europe in World War II.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (draft: current of air)průvan m
  (komína)tah m
 A draught of cold air blew in through the chimney.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (draft of beer on tap)čepované pivo, točené pivo příd + s
 I'd like a pint of draught and some chips, please.
draught n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK (beer: draft, on tap) (pivo)točený, čepovaný příd
draught,
draught of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, literary (draft: intake of smoke, liquid) (tekutiny)doušek m
  (z cigarety)potažení s
draughts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK, uncountable (board game: checkers) (stolní hra)dáma ž
 The boys passed the time by playing draughts.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playing piece for draughts) (ve stolní hře dáma)tah kamenem m + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
draft | draught
AngličtinaČeština
bank draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (check drawn on a bank, rather than a person's account)bankovní šek příd + m
 We accept only bank drafts on past due accounts, no personal checks.
draft beer,
UK: draught beer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (cask beer served on tap)točené pivo, čepované pivo
  točené, čepované
 That bar does not sell draft beer, only bottles.
draft board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (local body that conscripts men into military service) (vojenství)odvodní komise
draft document nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preliminary version)předběžná verze příd + ž
  pracovní verze příd + ž
  draft m
 This is just a draft document; I'll send you the final version next week.
draft dodger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: evades military service)odpírač vojenské služby
 Draft dodgers burned their draft cards and left the country to avoid serving in the military.
on draft,
UK: on draught
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
US (beer: on tap)čepovaný
  ze sudu
 The pub has ten different beers on draft.
rough draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (writing: unfinished version)hrubá verze
 The writers are still working on a rough draft right now.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"draft" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: draft the plans for a [new school, skyscraper], [an initial, a preliminary] draft (of), burned his draft papers, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "draft":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'draft'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.