grate

Listen:
 [ˈgreɪt]


Na této stránce: grate, grate on

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
grate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (scraping sound)vrzat, skřípat ned
 The trash can grated as James dragged it to the street.
grate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (teeth) (zuby)skřípat ned
 Jenna always grates her teeth together when she's mad.
grate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (shred: cheese, vegetables) (sýr apod.)strouhat ned
 Kelsey always grates cheese onto her salad.
grate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be annoying) (přeneseně)lézt na nervy ned, fráze
  rozčilovat ned
 The teacher had been talking for an hour, and her high-pitched voice was starting to grate.
grate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole covering) (krycí nebo kanální)mřížka ž zdrob
 Cities with more rain always have more grates in the sidewalks than out here in the desert.
grate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fireplace)rošt m
  krb m
 Anne's dad built a fire in the grate to heat up the house.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
grate on [sb] vi + prep (be annoying)štvát ned
  rozčilovat ned
 After a while, Laura's whining voice started to grate on Hanna.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
grate | grate on
AngličtinaČeština
grate on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (irritate)rozčilovat, iritovat ned
 Her constant complaining grates on me.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"grate" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the grate over the [furnace, stove, fireplace], the [fireplace] grate, the grate was hot from the (burning) fire, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "grate":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'grate'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.