gross

Listen:
 [ˈgrəʊs]


For the noun: gross
Plural form: gross

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (total) (v součtu)celkový příd
 The gross price of the car was $20,000.
 Celková cena byla 20 000 dolarů.
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (glaring)evidentní, povážlivý příd
 There was a gross lack of judgement.
 Byl tam evidentní nedostatek soudnosti.
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (general)celkový příd
 The gross population loss was about a million.
 Celková ztráta populace byla kolem milionu.
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (disgusting)odporný, hnusný příd
 There was a gross smell coming from the drains.
 Z odpadů stoupal odporný (or: hnusný) zápach.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (dense)hustý příd
 There were many species living in the gross undergrowth.
gross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-mannered) (chování)odporný, nevhodný příd
 There was no excuse for his gross behaviour.
gross advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in total)celkově přísl
 They earned $20,000, gross.
gross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (144 of sthg) (144)veletucet čísl
 He ordered nails by the gross.
gross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole amount)celkový počet příd + m
  celková částka příd + ž
gross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)vydělat dok
  vydělávat ned
 They expect to gross over a million dollars.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
GDP nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (gross domestic product) (hrubý domácí produkt)HDP zkr
 The country's GDP grew by 3% last year.
GNP nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (gross national product) (hrubý národní produkt)HNP zkr
 The US's GNP is currently the highest in the world.
gross domestic product nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value: country's goods, services) (ekonomie)hrubý domácí produkt fráze
Poznámka: sometimes capitalized
 The gross domestic product is an indicator of a nation´s economic situation.
gross income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earnings before tax)hrubý příjem
 On the application, do you want me to put down my gross income per month or how much I get after they take out taxes?
gross injustice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (obviously unfair action)donebevolající nespravedlnost
 It is a gross injustice that Collins is in prison for a crime he did not commit.
gross national product nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. sometimes capitalized (value: country's income) (ekonomika)hrubý národní produkt fráze
 In times of prosperity, the Gross National Product rises.
gross national product (economics)hrubý národní produkt fráze
  HNP zkr
gross [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (revolt, disgust)být na zvracení
 Today we had to dissect a frog in biology class and it grossed me out. Don't gross out your friend by wearing those ugly pants!
gross profit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total profit made)hrubý zisk příd + m
 Last year the company made a gross profit before tax of $11 million.
gross receipts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (total amount received)hrubé příjmy
 The gross receipts were nearly $15,000.
gross weight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total weight of goods and their container)hrubá váha příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"gross" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
GDP - GNP - income
Slovní spojení: (has) grossed [$1 million, millions], a [$200] gross, the gross [margin, profit, cost, amount, weight], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "gross":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'gross'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: key | utter

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.