heating

Listen:
 [ˈhiːtɪŋ]


Pro sloveso: "to heat"

Present Participle: heating
Na této stránce: heating, heat

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of building)topení s
  vytápění s
 The management let the employees go home when the heating gave out in the building in January.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great warmth)žár m
  horko s
 You could feel the heat of the fire.
 Bylo cítit žár ohně.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: heating)topení, vytápění s
 Is the heat on in the house? It is cold in here.
 Je v domě puštěné topení (or: vytápění)? Je tu zima.
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make hot)ohřát, zahřát dok
  rozpálit dok
 The directions say to heat the water to room temperature.
 Podle návodu máme ohřát (or: zahřát) vodu na pokojovou teplotu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temperature)teplota ž
 Cook the meat at high heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a body) (tělesné)teplo s
 He hugged his daughter to warm her with the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a fever) (horečky)teplo s
 I could feel the fever in the heat of his body.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot weather) (počasí)teplo s
  (hovorový výraz)vedro s
 The heat here in summer brings in lots of tourists.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hot season)teplé období příd + s
 During the cooler months they worked, but could do little during the heat.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: race division) (závodu)rozběh m
  (závodu)rozplavba ž
 The winner of the third heat ran faster than the better-known competitors.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: fast pitches) (v baseballu)rychlý nadhoz příd + m
 The new player wasn't used to the heat thrown by major league pitchers.
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: sexual arousal)hárání s
  říje ž
 Female dogs are in heat only once a year. What time of year are deer in heat?
heat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensity of emotion) (emocí)vášeň ž
  (emocí)intenzita ž
heat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflame with emotion)rozčílit, rozohnit dok
 She heated the conversation with the mention of his ex-wife.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
heating | heat
AngličtinaČeština
central heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system for heating a building)ústřední topení příd + s
 Most homes in Mexico don't have central heating because it rarely gets very cold.
heating pad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compress for pain relief)vyhřívací dečka příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"heating" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [furnace, stove] is having heating problems, heating and cooling systems, [replace, repair] the heating element, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "heating":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'heating'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: main | rate

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.