hedge

Listen:
 [ˈhɛdʒ]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (row of dense shrubs)živý plot příd + m
 Ashley spent her Saturday trimming the hedge.
 Ashley strávila sobotu zastřiháváním živého plotu.
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protection against financial risk) (proti finanční ztrátě)zajištění s
 Seth bought property and invested in foreign currencies as a hedge against inflation.
 Seth koupil nemovitost a investoval do cizích měn jako zajištění proti inflaci.
hedge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surround with dense shrubs)obehnat živým plotem dok, fráze
 The farmer is hedging her fields.
 Farmářka obhání pole živým potem.
hedge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (be less direct)nevyjadřovat se jednoznačně ned + přísl
 Kelsey always hedged her statements to avoid offending people.
 Kaisey se nikdy nevyjadřuje jednoznačně, aby někoho neurazila.
hedge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (protect: against financial risk) (proti finanční ztrátě)zajistit se dok
  pojistit se dok
 Brian hedged his investments to keep his retirement fund safe.
 Brian se zajistil proti propadu svých investic, aby byla jeho penze v bezpečí.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hedge- adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." pejorative (inadequate, inferior)neschopný příd
 We need proper legal advice; there's no point in consulting that hedge-lawyer!
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linguistics: mitigating word)překlad není dostupný
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (barrier) (přeneseně: velké množství)hradba ž
 The politician had to make her way through a hedge of microphones outside her office.
hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (evasion)vytáčka ž
  výmluva ž
 The senator used a series of hedges to avoid answering the question.
hedge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be evasive)vyhýbat se ned
  (slovně)kličkovat ned
 The politician always hedged to avoid really answering any questions.
hedge in vi + prep often passive, figurative (restrict, surround)být omezený inf + příd
 Ike was hedged in by the schoolwork at his university, so he dropped out to start his business.
hedge in vi + prep often passive (surround, encircle)obklíčit, obklopit dok
 There was no escape; we were hedged in.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
box hedge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of hedge) (ze zimostráze nebo podobné dřeviny)živý plot příd + m
 We have a lovely box hedge in our garden.
hedge fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: type of investment) (speciální fond)hedge fond m
Poznámka: Využívá se anglického termínu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hedge" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: has a hedge fund, is a hedge fund manager, a pair of hedge trimmers, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hedge":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hedge'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.