host

Listen:
 [ˈhəʊst]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
host,
f: hostess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb]: receives guests)hostitel, hostitelka m, ž
 The host welcomed his guests.
 Hostitel přivítal hosty.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (TV: presenter) (televize)moderátor, moderátorka m, ž
 The host of the program is a famous actor.
 Moderátorem tohoto pořadu bude známý herec.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carrier of parasite) (parazita)hostitel m
 The parasite's host could be any bird.
 Hostitelem toho parazita může být kterýkoli pták.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transplant recipient) (orgánů)dárce, dárkyně m, ž
 The heart donor's family wanted to meet the host.
 Rodina dárce srdce chtěla potkat příjemce.
host vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive as a guest)hostit ned
 My uncle hosted the prime minister in his hotel.
 Můj strýc hostil předsedu vlády ve svém hotelu.
host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (internet server) (programování, server apod.)hostitel m
 Accept the pop-up that asks if you want to connect to the host.
 Ve vyskakovacím okně, které se ptá na připojení k hostiteli, klikni na Přijímám.
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (event: hold) (událost)hostit ned
  (událost)pořádat ned
 Which country is hosting the next Olympic Games?
 Která země bude hostit další Olympijské hry?
host [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide internet server) (slang: programování)hostovat ned
 Which computer is hosting the connection?
 Který počítač hostuje připojení?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large quantity)spousta přísl
  (hovorový výraz: hodně)mraky m mn
  (hovorový výraz: hodně)hejno s
 There was a host of nightingales, looking for food.
a host of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (army, multitude)vojsko s
 The soldiers trembled as they saw the great host of the enemy.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eucharist bread)hostie ž
 The priest served the host at the end of mass.
the host nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, dated (sun, moon, stars) (zastaralý výraz)nebeská tělesa příd + s mn
 See how beautiful is the host of the night sky!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
host country nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nation staging an international event) (kde se něco koná)hostitelská země příd + m
  pořadatelská země příd + ž
 South Africa is the host country to the World Cup this year.
host family nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family one lodges with) (ubytování studentů apod.)hostitelská rodina příd + ž
 My host family made me feel very welcome. We played host family to an exchange student from Germany.
host of problems nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (many difficulties)fůra problémů
 The company has faced a host of problems this year.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"host" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: host a [party, gathering, conference, meeting, celebration], a [restaurant, gala, dinner-party] host, on the host server, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "host":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'host'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.