matter

Listen:
 [ˈmætər]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance, material) (fyzika)látka ž
 The carbon matter combines with oxygen.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Organické látky vždy obsahují alespoň jeden atom uhlíku.
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of material)materiál m
  hmota ž
 The paper is made of fibrous matter, either pulp or textile.
 Papír je vyroben z vláknitého materiálu, buď z celulózy, nebo z textilie.
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concern, issue) (problém)otázka, záležitost ž
  problém m
 Congress needs to deal with the matter of illegal immigration soon.
 Kongres se brzy musí vypořádat s otázkou (or: problémem) ilegální imigrace.
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (subject) (předmět)záležitost, věc ž
 I really don't want to talk about that matter at the moment.
 Teď o té záležitosti (or: věci) opravdu nechci mluvit.
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (situation)záležitost ž
  situace ž
 I really don't want to get involved in this unfortunate matter.
 Opravdu se této nešťastné záležitosti nechci účastnit.
matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficulty with sthg)být s ned
  stát se s ned
 What's the matter with your suitcase? Is the handle broken?
 Co je s tím tvým kufříkem? Má rozbité ucho?
 Co se stalo s tvým kufříkem? Má ulomené ucho?
the matter (with [sb]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficulty)problém m
  (hovorový výraz)zádrhel m
 What's the matter? Do you need some help?
 V čem je problém? Potřebujete pomoci?
matter (to [sb]) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be important)záležet ned
 It doesn't matter to me if it's sunny or not. I still want to go to the beach.
 Nezáleží, jestli je hezky, chci jít na pláž.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a matter of time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] which will happen eventually)otázka času ž + m
 They've been dating for 5 years, so it's only a matter of time before he proposes.
as a matter of fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in fact, on the contrary)ve skutečnosti
  (formálně)de facto
 I'm not ignoring your brother; as a matter of fact, I invited him for dinner tonight.
doesn't matter interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it's not important)to je jedno
  na tom nezáleží
  nevadí
 "I didn't have time to call Peter." "Doesn't matter. I'll probably see him this evening anyway."
It doesn't matter interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it's not important)to je jedno fráze
  (hovorový výraz)to je fuk fráze
 "I forget to buy the milk." "It doesn't matter. I'll stop by the supermarket on the way back from work."
for that matter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intensifier: what is more)když už jsme u toho fráze
  když na to přijde fráze
  vlastně přísl
 I know she doesn't like his music - for that matter, neither do I.
 Vím, že se jí nelíbí jeho muzika – a mně taky ne, když už jsme u toho.
gray matter (US),
grey matter (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(brain tissue) (mozková)šedá hmota příd + ž
  mozková tkáň příd + ž
gray matter (US),
grey matter (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (brains, intelligence)inteligence ž
  rozum m
  (přeneseně)mozek m
it does not matter,
it doesn't matter
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(it is unimportant or irrelevant)Na tom nezáleží! zvol
  To je jedno! zvol
 It doesn't matter what you say; I'm still going to do what I want.
matter of concern nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] worrying)problém
 The meningitis outbreak is a matter of concern for health officials.
matter of fact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (actual fact)skutečnost ž
  fakt m
Poznámka: Hyphens are used when the term is an adjective
 We're not dealing with matters of fact here, only wild opinions.
matter-of-fact adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (practical, straightforward)věcný příd
  objektivní příd
 James spoke about what he had seen in a matter-of-fact manner.
matter of importance,
matter of great importance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] significant)důležitá otázka
 I can't play with you now; I have matters of importance to deal with. I need to speak to the President now, it is a matter of great importance!
matter of indifference nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] insignificant)nepodstatná věc
 Roger mentioned that he had no religion, and that it was a matter of indifference to him.
matter of law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal issue)právní otázka
 The interpretation of a written contract is a matter of law to be determined by the court.
a matter of life and death,
a matter of life or death,
a life-or-death matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(issue of vital importance)otázka života a smrti fráze
 Getting out of a burning house fast is a matter of life and death.
no laughing matter,
not a laughing matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] serious)není žádná sranda
  není žádná legrace
  není k smíchu
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
no matter exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (it is not important)na tom nezáleží fráze
  (hovorový výraz)to je jedno fráze
 The concert's sold out? No matter. We'll go to the movies instead.
no matter exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (regardless of)bez ohledu na fráze
 No matter what you say, I'm leaving. She resists any change, no matter how small.
no matter how exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whichever way)jakkoli, jakkoliv přísl
 No matter how you go, you can't get there in less than an hour.
no matter how advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in whatever manner)bez ohledu na to, jak fráze
  nezávisle na tom, jak fráze
 She's determined to become famous, no matter how!
no matter how exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with adjective: to whatever degree)bez ohledu na to, jak fráze
 She resists any change, no matter how small.
no matter what advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever)stůj co stůj fráze
  děj se co děj fráze
 We need to get that money, no matter what!
no matter what exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: regardless of [sth])bez ohledu na fráze
  bez ohledu na to, co fráze
 Jason is always cheerful, no matter what life hands him.
no matter when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at whatever time)nezáleží na tom kdy ned, fráze
  kdykoli, kdykoliv záj
 You can always phone me, no matter when.
no matter when exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (with clause: regardless of when)nezáleží na tom kdy ned, fráze
  kdykoli, kdykoliv záj
 No matter when I go, there always seems to be a long queue.
no matter which exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whichever)nezáleží na tom, který
  ať už ... kterýkoli
 No matter which lighter you buy, they all burn gas. No matter which route we take, we will still be late.
no matter who exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whoever)nezáleží na tom, kdo
  ať už ... kdokoli
 No matter who says that the sky is green, they are still wrong.
not matter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unimportant)nehrát roli
  nebýt důležitý
 It does not matter if you make a typing mistake; just back up and fix it. Don't be upset about what happened. It doesn't matter.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theme or topic of discussion)téma s
  námět m
  předmět m
 The subject matter of today's lecture is water pollution.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of study) (zkoumání)předmět m
what does it matter? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't care)no a?
 So you're earning more than me – what does it matter?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"matter" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: it matters to her, discuss [money, finance, love, relationship, work] matters, matters in [respect to, terms of], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "matter":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'matter'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.