own

Listen:
 [ˈəʊn]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
own vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have)vlastnit ned
 Do you own a computer?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Kdo vlastní ten pozemek vedle radnice?
own adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (belonging to self)vlastní příd
  -
 My own car is not nearly as nice as yours.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Chtěl bych si pořídit svůj vlastní byt.
 Moje auto není zdaleka tak hezké jako tvoje.
own adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensifier) (zesilovací výraz)své vlastní záj + příd
 I saw it with my own eyes!
 Viděl jsem to svýma vlastníma očima.
own pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (mine: with my, his, etc.)-
Poznámka: Čeština nemá ekvivalent.
 Your car's much nicer than my own.
 Tvé auto je daleko hezčí než mé.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
own,
own that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
dated (admit)přiznat se dok
 He owned that he was the one who broke it.
own [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (defeat, humiliate) (někoho)porazit dok
  (někomu, přen., hovor.)natřít to dok + záj
own [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take responsibility for)přiznat odpovědnost za dok, fráze
  přihlásit se k dok + předl
  přiznat si dok
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
from my own experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it myself)z vlastní zkušenosti fráze
in its own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (uniquely)svým způsobem
 Every Greek island is, in its own way, unique.
in your own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with your own style)svým způsobem
  po svém
 Don't copy your classmates: the important thing is to do it in your own way. You're beautiful in your own way!
mind your own business,
also US: mind your business
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (the matter doesn't concern you)Starej se o sebe! zvol
 It's nothing to do with you; mind your own business!
mind your own business,
also US: mind your business
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (look after what does concern you)starat se o sebe ned, fráze
 If you mind your own business, you won't get in as much trouble.
 Když se budeš starat o sebe, nebudeš mít tolik problémů.
of your own free will exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (out of choice)ze svobodné vůle fráze
 Do you marry this man of your own free will? I retired of my own free will; I was not fired.
of your own volition,
by your own volition
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(willingly, freely)z vlastní vůle fráze
on its own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (alone, without accompaniment)samo
  samo o sobě
 This rice needs some added flavor; on its own it's bland. The bear cub was on its own after its mother was killed.
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without company)sám záj
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by myself, without help) (bez pomoci)já sám záj + záj
on your own exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by yourself) (bez cizí pomoci)sám záj
 Because of Ellen's autism, it is difficult for her to do things on her own.
own free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal choice)svobodná vůle
 It was my own free will to start this project so I can't blame anyone else when things get tough.
own up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (confess to [sth])přiznat se dok
 My brother broke my mom's favorite lamp and refused to own up to it.
see [sth] with your own eyes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (witness at first hand)vidět na vlastní oči
 I would never have believed it if I hadn't seen it with my own eyes.
take the law into your own hands v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act as a vigilante)vzít spravedlnost do svých rukou
 If you get robbed, don't try to take the law into your own hands.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"own" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Synonyma: mine, yours, his, hers, its, více…
Slovní spojení: own your [car, house], [do it, am] (all) on my own, (don't) own a [smartphone, TV], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "own":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'own'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fill | kick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.