rock

Listen:
 [ˈrɒk]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual stone)kámen m
  (hovorový výraz)šutr m
 A demonstrator threw a rock.
 Demonstrant hodil kamenem.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Při demonstraci dostal šutrem do hlavy.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stone mass)skála ž
  kámen, balvan m
 A giant rock sits on the hill.
 Na kopci je usazený obrovský balvan.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (hard substance: mineral)skála ž
 We must dig through solid rock.
 Musíme prorazit skálu.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pop music style)rock m
  rocková hudba příd + ž
 Elvis played rock.
 Elvis dělal rock.
 Elvis dělal rockovou hudbu.
rock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shake violently) (budovou, městem)otřást dok
  (stromy, loď)kymácet ned
 The explosion rocked the building.
 Výbuch otřásl budovou.
rock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make unstable)rozhoupat, rozkymácet dok
 The rowers' movement rocked the boat.
 Pohyb veslařů rozkymácel loď.
rock viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move back and forth)kolébat se, houpat se ned
  kývat se, kymácet se ned
 The chair began to rock.
 Křeslo se začalo houpat.
rock [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baby: move side to side) (dítě)kolébat ned
  (dítě)houpat ned
 The mother sang her baby a lullaby as she rocked him in her arms.
 Matka zpívala svému dítěti ukolébavku, když ho kolébala ve svém náručí.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (point of stability) (přeneseně: pevný bod)skála ž
 My brother is my rock.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (long stick of hard candy) (hovorový výraz)cukrkandl m
  cukrový špalek příd + m
  kandys m
 She brought back sticks of rock from her holiday at the seaside.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (diamond)diamant m
  (hovorový výraz)šutr m
  kámen m
 That's quite a rock you're wearing.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (cocaine) (slangový výraz: kokain)koks m
 The junkies are smoking rock.
rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rocking)houpání, kolébání s
 The rock of the ship was hypnotic.
rock viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shake violently)třást se, otřásat se, kymácet se ned
 The entire plane rocked.
rock viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play rock music)hrát rock'n'roll ned + m
  (slang., přen.: hrát rock)válet ned
 That new band likes to rock.
rock viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (be exciting) (hovorový výraz: být skvělý)válet ned
  být skvělý pom sl + příd
  (slangový výraz)být hustý pom sl + příd
 This roller coaster rocks!
rock viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dance to rock music) (slang.: tančit na rockovou hudbu)rozjet to dok
  (slang.: tančit na rockovou hudbu)válet ned
 The band is playing. Let's rock!
rock [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disturb, upset)vytrhnout dok
  vyrušit dok
 The crisis rocked them from their routine.
 Krize je vytrhla ze stereotypu.
rock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (clothing, look: wear with style) (slang.: nosit nějaký styl)válet jako ned + předl
Poznámka: Commonly used in the continuous.
 She's rocking the goth look today.
 Dneska válí jako gotička.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
rock and roll,
rock 'n' roll
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(style of 1950s pop music) (styl hudby z 50. let)rock-and-roll m
 Rock and roll was considered scandalous in the early 1950s. Elvis Presley was perhaps the most famous rock 'n' roll performer ever.
rock and roll,
rock 'n' roll
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(modern rock music) (moderní)rock m
 I don't care for hip-hop or rap - I prefer rock and roll. Thomas enjoys listening to rock 'n' roll.
rock bottom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lowest point) (přeneseně: psychický stav)dno s
 Dave was at rock bottom when his girlfriend left him.
rock candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (confectionery in hard stick form)cukrový špalek příd + m
  lízátko s
 Rock candy is very bad for the teeth.
rock candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sweet consisting of giant sugar crystals)cukrkandl m
 When I was a kid we had a kit for growing rock candy from a sugar solution.
rock climbing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountaineering)horolezectví s
 Equipment for rock climbing is expensive at the professional level.
rock festival nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (live rock-music event)rockový festival
 Most rock festivals last at least two days.
rock music nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy form of pop music)rocková hudba, rocková muzika příd + ž
 Alex was listening to rock music in his bedroom.
rock on interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing approval) (hovorový výraz)Dobře ty! zvol
  (hovorový výraz)Hodně dobrý! zvol
  Jen tak dál! zvol
 “I'm going to get a new tattoo!” she exclaimed. "Rock on!" I replied.
rock out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (listen enthusiastically to pop music) (poslech hudby)vychutnávat si ned
  (poslech hudby)užívat si ned
 Mary was wearing headphones and rocking out.
rock-bottom prices nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (extremely low costs)neuvěřitelně nízké ceny
 I don't know how they make any money with such rock-bottom prices.
seaside rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, uncountable (long stick of hard candy) (ve tvaru tyčky)lízátko s
 Julian bought a stick of seaside rock as a souvenir when he went to Brighton.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rock" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: rocked back and forth (in the wind), a [large, small, huge, sharp] rock, [fishing, swimming] in a rock pool, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.