ruled

Listen:
 [ˈruːld]


Na této stránce: ruled, rule

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
ruled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (paper: lined)nalinkovaný příd
  linkovaný příd
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: regulation)pravidlo, nařízení s
  předpis m
 There is a rule against playing music here.
 Podle nařízení tu nesmí hrát hudba.
 Podle předpisů (or: zákona) tu nesmí hrát hudba.
rule vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (govern, as a sovereign) (jako panovník)vládnout, panovat ned
 Catherine ruled Russia.
 Kateřina vládla (or: panovala) Rusku.
rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematical law) (matematika)zákon m
  (matematika)pravidlo s
 There is a rule that governs negative numbers.
 Existuje pravidlo, které platí pro záporná čísla.
rule [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (maintain discipline over)spravovat ned
  vládnout ned
 The king ruled the provinces with an iron fist.
 Král spravoval provincie železnou pěstí.
rule viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a decree) (vydat rozhodnutí)rozhodnout dok
 The court is about to rule.
 Soud má rozhodnout.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ruler)pravítko s
 Geometry students must have rules so that they can take measurements.
rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin line on paper) (na papíře)linka ž
 Duane picked a paper with a very fine rule.
rule viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (govern, as a sovereign)vládnout, panovat ned
 Presidents need a mandate to rule.
rule viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (be the best)překlad není dostupný
 Ms Hayes rules! She is the best math teacher ever.
rule [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (control, influence)ovládat, kontrolovat ned
 The manager ruled his employees' behaviour.
rule [sth],
rule that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(decree)nařídit, stanovit dok
 The queen ruled that everyone must bow to her.
rule [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a line on paper) (tužkou na papír)nalinkovat dok
 You can use a ruler to help you rule lines on a piece of paper.
rule [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (print guiding lines on paper) (tiskárna)nalinkovat dok
  natisknout linky dok + ž mn
 The printer ruled the paper.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"ruled" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "ruled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'ruled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: across | drill

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.