Na této stránce: sign for, sign
'sign for' je jiný výraz pro 'sign'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sign for [sth] vtr + prep (acknowledge receipt) (přijetí)stvrdit, potvrdit dok
 I will sign for this so you have a record of delivery.
sign for [sb] vtr + prep (sign on behalf of [sb] else) (někoho)podepsat za dok + předl
 Pass me the letter and I'll sign for him as he's not available just now.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street) (dopravní)značka ž
  (dopravní)značení s
 The sign said to stop.
 Značka přikázala zastavit.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice, placard)cedule ž
  oznámení s
 The shopkeeper put a sign up saying he'd be back in thirty minutes.
 Prodavač pověsil na dveře ceduli, že se vrátí za třicet minut.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication)známka ž
  náznak m
 There are signs that it will storm tomorrow.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nepostřehl jsem na něm známky únavy.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typographical character)symbol, znak m
 What does the pound sign look like?
 Jak vypadá symbol libry?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (zodiac symbol) (zvěrokruh)znamení s
 What is your sign? I'm a Leo.
 Ve kterém znamení ses narodil? Já jsem Lev.
sign vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add one's signature to)podepsat dok
  podepisovat ned
  (velmi formálně)signovat dok
 He signed the form at the bottom.
 Podepsal ten formulář vespodu.
sign that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language) (používat znakovou řeč)znakovat ned
 Veronica's hearing-impaired friend signed that he would prefer to meet at seven o'clock that evening.
 Kamarád se sluchovým postižením Veronice znakoval, že by se raději sešel ten večer v sedm hodin.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language) (používat znakovou řeč)znakovat ned
  používat znakovou řeč ned, fráze
 The two signed their conversation so they wouldn't make noise.
 Ti dva při rozhovoru používali znakovou řeč, aby nedělali hluk.
sign [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hire, employ)podepsat smlouvu s dok, fráze
 They signed the basketball star to a new contract.
 Podepsali s basketbalovou hvězdou novou smlouvu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop sign)vývěska ž
  cedule ž
  vývěsní štít příd + m
 All the shops had small painted signs out front.
sign,
sign of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(portent, presage) (předzvěst)znamení s
 The sign from the oracle made him take a different route.
 Znamení proroctví jej přiměla vydat se jinou cestou.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol)symbol m
  znamení s
  značka ž
 The scroll was covered in signs that they could not understand.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicative gesture)posunek m
  gesto s
 He gave us a sign that he was all right.
 Posunkem nám naznačil, že je v pořádku.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gesture within sign language) (znakové řeči)posunek m
 The deaf woman made a sign, indicating that she would drive.
 Neslyšící žena posunkem naznačila, že bude řídit.
sign,
sign for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sign language)znaková řeč příd + ž
 Do you know the sign for "cat" in American Sign Language?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symptom)příznak m
 He is showing signs of diabetes.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: plus, minus, etc.) (v matematice)znaménko s
 Yes, three hundred, but what is the sign? Positive or negative?
signs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (animal tracks) (zvířat)stopy ž mn
 The rancher inspected the area for coyote signs.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write a signature)podepsat se dok
 He signed, once he had found the right place.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use gestures)naznačit dok
  dát znamení dok + s
 Trying not to make noise, he signed for her to come towards him.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use sign language)znakovat ned
  používat znakovou řeč fráze
 She has a sister who is deaf, so she knows how to sign.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to a contract)podepsat smlouvu dok + ž
  upsat se dok
 He finally signed after deliberating for a few weeks.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (autograph)podepsat se dok
 The movie star signed many autographs that day.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate using gestures)naznačit dok
  ukázat dok
 Since the boss had laryngitis, he had to sign his approval of our idea with his head.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
V seznamech: Mail actions, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sign for":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sign for'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: blind | fond

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.