simmer

Listen:
 [ˈsɪmər]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
simmer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: boil slowly)vařit na mírném ohni ned, fráze
  (při vaření)probublávat ned
 Simmer the soup for fifteen minutes, until the vegetables are soft.
simmer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (water, food: boil slowly) (na mírném ohni)vařit se ned
 The soup was simmering on the stove.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
simmer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: feel resentful) (vztekem)pěnit ned
 Laura was simmering with anger after her boss criticized her work.
simmer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (disagreement, anger: develop) (přeneseně: neklid pod povrchem)bublat ned
 To an outsider, it seemed like Peter and Janice had a happy marriage, but there were tensions simmering beneath the surface.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
simmer down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (become calmer) (hovorový výraz)dát si pohov dok + m
  uklidnit se dok
 Please simmer down; you are over-excited.
simmer down! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, informal (calm down, be quiet)uklidněte se!
 Simmer down! - you'll wake grandpa up!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"simmer" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the [water, soup, argument, discussion] was simmering, [leave, allow] to simmer, simmer for [10 minutes, a while], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "simmer":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'simmer'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.