squat

Listen:
 [ˈskwɒt]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sit on heels)dřepět ned
  dřepnout si dok
 Daisy was sitting on a deckchair and Tim came and squatted beside her.
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (crouch down)dřepnout si dok
 When she saw the police, Claire quickly squatted behind a low wall.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crouching position)dřep, podřep m
  dřepnutí s
 Ben went into a squat behind the hedge to avoid being seen.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
squat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (short; low to ground)zavalitý příd
 There were several squat shrubs dotted around the garden.
squat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, animal: thickset and short)podsaditý příd
  zavalitý příd
 There was a squat old lady walking along the street.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (nothing, negligible amount)nic záj
  (přeneseně: nic)houby
 You don't know squat about my life, so don't pretend you understand me!
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (property occupied illegally) (nelegální obydlí)squat m
Poznámka: Označení převzato z angličtiny.
 Beth was living in a squat, as she couldn't afford to pay rent.
squat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical exercise) (cvik)dřep m
squat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (occupy property illegally)squatovat ned
 There is a group of students squatting in that house at the end of the street.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"squat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: was in a squat position, [how, had] to squat pee, proper squat technique, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "squat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'squat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.