swell

Listen:
 [ˈswɛl]


Pro sloveso: "to swell"

Minulý čas prostý: swelled, swelled
Minulé příčestí: swollen, swelled

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (expand, grow)růst, zvětšovat se, bobtnat ned
 Wendy's ankle swelled after she slipped on the wet rocks.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Boule na čele se jí začala zvětšovat.
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (get bigger) (přeneseně: zvětšovat)rozrůstat se ned
 The club started out as just a few people, but membership has been swelling over the past six months.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Společnost se začala rychle rozrůstat.
swell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, ironic, slang (not good) (ironicky: projev nesouhlasu)vynikající, úžasný, skvělý příd
 A flat tire when I'm already late for work? Well, that's just swell!
 Píchlá pneumatika, když už i tak jdu pozdě do práce? To je vynikající!
swell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, dated, slang (great)skvělý, parádní příd
 Larry's just landed a swell new job.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Larry dostal skvělou novou práci.
swell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ocean wave) (moře)dmutí, vzdouvání s
 The swell of the ocean rocked the boat gently.
swell interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, dated, slang (great)paráda zvol
 You can make it tonight? Swell!
 Můžete to udělat dnes večer? Paráda!
 
Další překlady
AngličtinaČeština
swell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (grow louder) (zvuk)zesilovat ned
 Somebody opened the front door of the house where the party was being held, and the music swelled.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
swell up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become enlarged)naběhnout, otéct dok
 My hands swelled up after I took the medication.
swell up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (be very proud)naparovat se ned
  (přeneseně: pýchou)dmout se ned
 Just look at him swell up when somebody asks him about his girlfriend.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"swell" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: (can, will) swell in size, swell [due to, because of], my [hand, eye, throat] is swelling up , více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "swell":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'swell'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.