taking

Listen:
 [ˈteɪkɪŋ]


Pro sloveso: "to take"

Present Participle: taking
Na této stránce: taking, take

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
taking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of seizing, acquiring, etc.)braní s
 The thief's taking of the bag took just seconds.
takings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money raised or earned)výnos m
  výtěžek m
  příjem m
 The business's takings were down this month.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
taking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (charming, attractive)okouzlující příd
 Ursula found the young man rather taking.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept, receive)vzít dok
  přijmout dok
 His friend took the TV from him.
 Kamarád si od něho vzal televizi.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)vzít dok
  přinést dok
 He took the radio to his friend's house.
 Vzal to rádio do domu svého kamaráda.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp)vzít dok
  popadnout dok
 She took the money and ran to the store.
 Vzala (or: popadla) peníze a běžela do obchodu.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (steal) (bez dovolení)vzít dok
  ukrást dok
 He didn't have the money to pay for the candy, so he just took it.
 Neměl na ty sladkosti peníze, tak je prostě vzal.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, bus, taxi) (taxi)vzít si dok
  (autobus, vlak)jet ned
  brát ned
 We take a taxi home at the end of the night.
 Včera v noci jsme si domů vzali taxi.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Museli jsme jet autobusem, protože auto bylo pokažené.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Můj přítel trvá na tom, abych v noci nechodila sama a brala si taxíka.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (snatch) (ukrást)sebrat dok
 The robber took my purse and ran away.
 Zloděj sebral moji kabelku a utekl.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept: form of payment)přijímat, akceptovat ned
 Do you take credit cards?
 Přijímáte kreditní karty?
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (time required)trvat ned
 How long did it take?
 Jak dlouho to trvalo?
take [sth] from [sb] vtr + prep (snatch, confiscate) (něco někomu, od někoho)sebrat dok
  (někomu něco, z ruky apod.)vytrhnout dok
 His friend took the TV from him.
 Kámoš mu sebral ovladač.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (serve yourself) (obsloužit se)vzít si dok
 Please, take a cake from the tray.
 Prosím, vezměte si z tácu dort.
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (require)být třeba, být zapotřebí ned + přísl
  (být zapotřebí)obnášet ned
 What will it take to convince you?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Co bude zapotřebí, abychom učinili zadost dětské chudobě?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Málokdo ví, co to obnáší učit třídu plnou malých raubířů.
take [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey, transport) (odvézt, přivézt někoho)vzít dok
 Will you take me to the bus station?
 Vezmeš mne prosím na zastávku?
take vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract, quote) (citát)pocházet z, být z ned
 This line of poetry is taken from Dante's Inferno.
 Tato řádka poezie pochází z Dantova Pekla.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: record scene) (natáčení)záběr m
 OK, everybody. This is going to be our fifth take. Let's get it right now. Action!
 Tak, to bude náš pátý záběr. Snažte se, ať to teď vyjde.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fish, game caught) (povolený, u zvířat)odlov m
  (povolený, u zvířat)odstřel m
 Your take is limited to three fish per month.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (money: earnings, takings) (finanční)zisk m
  (finanční)výnos m
  výdělek m
 The take for tonight's show was three thousand dollars.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound recording) (při nahrávání zvuku)nahrávka ž
 The second take had too much bass.
your take on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, view)názor m
  pohled m
 What's your take on the issue?
 Jaký je tvůj názor?
a take on [sth],
[sb]'s take on [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (version, interpretation)pojetí s
 This movie is the director's take on the classic love story.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: function) (hovorový výraz)chytnout se dok
  začít fungovat dok + ned
 We had to oil it four times before the machine would take.
 Museli jsme stroj čtyřikrát naolejovat, než se chytnul.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (adhere)přilepit se dok
  přichytit se dok
 I couldn't get the stamp to take no matter how many times I licked it.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (work as desired) (fungovat, jak má)zabrat dok
 The serum doesn't always take the first time, and a second inoculation may be needed.
 Sérum ne vždy zabere napoprvé, bude možná potřeba druhé očkování.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant: take root, grow) (zakořenit)uchytit se dok
  (zakořenit)chytnout se dok
 I do hope the lilac takes as I'd love a lilac hedge.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be established, absorbed)uložit se do paměti dok, fráze
 I've tried to learn a few words of Japanese but they just don't seem to take.
 Zkusil jsem se naučit pár slov japonsky, ale neuložilo se mi to do paměti.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get control) (moc, kontrolu apod.)převzít dok
  (moci, kontrole apod.)dostat se k dok + předl
 The generals took power and exiled the President.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seize, capture)dobýt dok
  získat dok
 The army took the town after forty-eight hours of fighting.
 Armáda dobyla město po 48 hodinách boje.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fish, game: catch) (zvěř)ulovit dok
  (zvěř)odlovit dok
 We took ten brace of pheasants at the shoot.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move)převézt dok
  přesunout dok
  přemístit dok
 The conveyor belt takes the part to the next station.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrest)zadržet dok
  zatknout dok
 The police took the criminal without any problems.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (cost) (o ceně)stát ned
 How much will it take to buy this car?
 Kolik bude stát koupě tohoto auta?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (money: win, earn)vyhrát dok
  vydělat dok
  získat dok
 He took thousands of dollars at the casino.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use, run on) (pro fungování)využívat ned
  (pro fungování)vyžadovat ned
  (pro fungování)potřebovat ned
 This camera takes long-life batteries.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sit down on)sednout si dok
  posadit se dok
 Please come in and take a seat.
 Prosím, pojď dovnitř a sedni si.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, accept) (studenty apod.)přijmout dok
  (studenty apod.)přijímat ned
  (studenty apod.)brát ned
 We only take the most intelligent students in this college.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enrol in, study)přihlásit se na dok + předl
 I decided to take French next term.
 Rozhodl jsem se, že se příští rok přihlásím na francouzštinu.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: shoe size) (velikost bot)mít ned
 I take a size six in boots, but a size five in shoes.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Většinou mám boty desítky, ale v tomhle obchodě si musím kupovat jedenáctky.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: clothing size) (velikost oblečení)mít ned
 What size do you take?
 Jakou máš velikost?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ingest) (léky)brát ned
  (léky)vzít si dok
 He takes the medicine without complaining.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (cheat, rob) (někoho)okrást dok
  (někoho)ošidit dok
  (někoho)podvést dok
 He realized that he had been taken when the camera he bought had no working parts inside.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (endure)vydržet dok
  přežít dok
  snést dok
 I can't take it any more! Let me out of here!
 Už to nevydržím! Dostaň mne odsud!
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (amount: accept as payment) (o platbě)přijmout dok
  (o platbě)vzít dok
 Will you take three hundred pounds for the table?
take [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (derive from) (inspiraci apod.)čerpat ned
  (inspiraci apod.)brát ned
 This musical takes its inspiration from a Shakespeare play.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bath, shower: use)vykoupat se dok
  vysprchovat se dok
 I am so dirty. I really need to take a bath.
 Jsem hrozně špinavý. Opravdu se musím vykoupat.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use for flavour) (pro dochucení)dávat ned
 I take two sugars in my coffee.
 Do kávy si dávám dva cukry.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go on: vacation) (na prázdniny apod.)jet dok
 We took a holiday in Argentina last year.
 Loni jsme jeli na dovolenou do Argentiny.
take [sth] away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove) (pryč)odnést dok
  (pryč)vynést dok
 Yes, please take the rubbish.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill, end: a life) (přen.: vzít život)vzít dok
  zabít dok
  usmrtit dok
 The murderer has taken many lives.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (game: capture) (figurku při hře)sebrat dok
  (figurku při hře)vzít dok
 He took one of his opponent's pawns in the chess game.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: not swing)překlad není dostupný
 The batter always takes the first pitch.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass, sit: a test, exam) (zkoušku, test)dělat ned
  (zkoušku, test)mít ned
 I'm taking my chemistry exam on Wednesday.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (view in a certain way) (něco určitým způsobem)vzít dok
 I don't know how to take what you just said. This is important work; we need to take it seriously.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (image: capture) (fotku)udělat dok
 The photographer took several shots of the bride and groom. I always take loads of photos when I'm on holiday.
take [sth] from [sth] vtr + prep (confiscate) (někomu něco)sebrat dok
  (někomu něco)vzít dok
  (někomu něco)zabavit dok
 The teacher took the magazine from the student.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"taking" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the taking of a [game, chess] piece, the illegal taking of [property, evidence, company funds], the taking of a [plane, train, bus], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "taking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'taking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: share | blind

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.