word

Listen:
 'word', 'Word': ['wɜːd]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linguistic unit)slovo s
 This sentence has five words.
 Tato věta má pět slov.
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (promise) (přeneseně: slib)slovo s
 He gave his word that he would fix the problem by Friday.
 Dal své slovo, že to spraví do pátku.
word vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phrase)formulovat ned
  vyjádřit dok
 You should word it differently so he doesn't get upset.
 Měl bys to formulovat jinak, ať ho nerozzlobíš.
words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (angry conversation)ostrá slova příd + s mn
 They exchanged words, and he left very upset.
words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (empty talk, not action)prázdná slova, planá slova příd + s mn
 Words are not enough. You have to do something about it.
words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (lyrics: of a song) (písně)slova s mn
  (písně)text m
 Have you listened closely to the words of this song?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rumour) (neformální)drb m
  (neformální)fáma ž
 Did you hear the word about Jack and Jill?
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news)zprávy, novinky ž mn
 Have you heard any word from your brother lately?
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (brief conversation) (krátká)rozmluva ž
  (krátký)rozhovor m
  domluva ž
 Let me go have a word with him about the loud music.
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (command)příkaz, rozkaz m
  nařízení s
 You better follow your father's words.
word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (password)heslo s
 You need to give the word, or we cannot open the door for you.
Word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (divine wisdom)slovo boží s + příd
 You can read the Word of God in the Bible.
Word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gospel)evangelium s
 That is the Word according to John.
words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (discourse) (promluva)slova s mn
  promluva ž
  domluva ž
 The doctor's words failed to comfort her.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
give your word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (promise)dát své slovo dok, fráze
  slíbit dok
 He'll be here! He gave his word!
give your word that v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (promise)dát své slovo dok, fráze
  slíbit dok
 Rachel had given her word that she would lend me the money.
go back on your word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not keep a promise) (slib)vzít zpátky dok + přísl
 Janice went back on her word to help me with the cooking.
have a word with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss)promluvit si s, pohovořit si s dok + předl
 The boss had a word with Bill about his chronic tardiness.
household word (US),
household name (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] or [sb] famous) (všeobecně známý)pojem m
  notoricky známý přísl + příd
 All of these famous actresses are household names. The footballer David Beckham is now a household name.
in a word advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (succinctly)jedním slovem
  stručně řečeno
 "How was your day?" "In a word, awful!"
keep your word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fulfil a promise)držet slovo ned + s
  splnit slib dok + m
 He never keeps his word. He always tells my secrets. A good friend is one who keeps his word.
keyword nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (search term) (pro vyhledávání)klíčové slovo příd + s
 The index can be searched by subject or by keyword.
keyword nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word: deciphers a code) (přeneseně: k rozluštění šifry)klíč m
key word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (important term)důležitý pojem příd + m
 The key word here is 'estimated'.
kind word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (friendly remark)vlídné slovo
 Mr. Brady has a great disposition and always has a kind word for everyone.
loanword,
loan word
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(term taken from another language) (z cizího jazyka)přejaté slovo příd + s
man of his word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male: keeps promises)muž držící slovo
 I've worked with him, and I know him to be a man of his word.
Mum's the word. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (It's a secret.) (hovorový výraz: tajemství)Ani muk! zvol
 Don't tell anybody about this; mum's the word.
my word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (my solemn promise) (přísaha)mé slovo příd + s
 On my word, I will be there on time. This car is in 100% perfect condition, I give you my word.
my word interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing astonishment)Tyjo!, Panejo! zvol
 My word, that candy certainly is sour! My word, that is one beautiful woman.
put in a good word for [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (say [sth] in support of)přimluvit se za dok + předl
 Dad's angry at my big sister; Grandpa's going to put in a good word for her.
spread the word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make others aware) (informaci, názor apod.)šířit, rozšiřovat ned
swearword,
swear word
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (curse word, obscene term)sprosté slovo příd + s
  (hovorový výraz)sprosťárna ž
 Please don't use swearwords around me; it's offensive.
the last word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final retort)poslední slovo
 My brother has to have the last word in every argument.
the last word in [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (ultimate, most fashionable) (přen.: módy apod.)poslední výkřik příd + m
 You can always find the last word in haute couture in Paris.
word count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of words in a text)počet slov m + s mn
 Write the word count at the end of your essay.
 Na konec své slohové práce napište počet slov.
word of mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal recommendation)ústně
 He hoped that word of mouth would attract customers to his landscape business.
word processing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic typewriting) (na počítači)psaní textů s + m mn
 I only ever use my computer for word processing.
word processor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer text editor)textový procesor příd + m
 Word processors have been largely superseded by computers.
word search,
wordsearch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(puzzle: words hidden in grid)osmisměrka ž
 Wordsearches contain letters which can be read horizontally, vertically, and diagonally.
word-of-mouth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (informal oral communication)ústní, slovní příd
 Word-of-mouth advertising is not always reliable.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"word" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: word a [sentence, phrase], a [long, short, difficult, simple] word, word [games, puzzles, association], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "word":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'word'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fear | spoil

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.