ring

Listen:
 [ˈrɪŋ]


Του ρήματος: "to ring"

Απλός αόριστος: rang
Παθητική μετοχή: rung

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewellery worn on finger)δαχτυλίδι ουσ ουδ
  (δαχτυλίδι γάμου)βέρα ουσ θηλ
 The couple exchanged rings.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circular band)κρίκος ουσ αρσ
  δακτύλιος ουσ αρσ
 There was a ring of metal around the bird's leg.
 Υπήρχε ένας μεταλλικός κρίκος γύρω από το πόδι του πουλιού.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of a bell)κουδούνισμα ουσ ουδ
  χτύπημα ουσ ουδ
 The ring of the bell woke me up.
 Το χτύπημα του κουδουνιού με ξύπνησε.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circular shape)δακτύλιος ουσ αρσ
  κύκλος ουσ αρσ
  κυκλικός επίθ
 A ring of vines encircled the tree. A ring of coffee stained the tablecloth.
 Ένας δακτύλιος από κλήματα περιέβαλε το δέντρο.
 Πάνω στο τραπεζομάντιλο υπήρχε ένας κυκλικός λεκές από καφέ.
ring [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (phone)τηλεφωνώ ρ μ
  (καθομιλουμένη)παίρνω τηλέφωνο έκφρ
 Edward rang all of his friends.
 Ο Έντουαρντ τηλεφώνησε σε όλους τους φίλους του.
 Ο Έντουαρντ πήρε τηλέφωνο όλους τους φίλους του.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: a bell)χτυπάω, χτυπώ ρ μ
 The monk rang the bell.
 Ο μοναχός χτύπησε την καμπάνα.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (telephone: sound)χτυπάω, χτυπώ ρ αμ
 The phone rang twice.
 Το τηλέφωνο κουδούνισε (or: χτύπησε) δύο φορές.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound like a bell) (κάνω ήχο σαν κουδουνιού)κουδουνίζω ρ αμ
 When hit with a spoon, the brass candlestick will ring.
 Αν το χτυπήσεις με ένα κουτάλι, το μπρούτζινο κηροπήγιο θα κουδουνίσει.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circle: people, objects, etc.)κύκλος ουσ αρσ
 The dancers formed a ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (network of people, cartel)σπείρα, συμμορία ουσ θηλ
 The police broke up a drug ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing)ρινγκ ουσ ουδ άκλ
 The boxer stepped into the ring.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arena for circus, etc.)σκηνή ουσ θηλ
 This circus has three rings.
ring,
tree ring,
growth ring,
annual ring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tree: growth circle)δακτύλιος ουσ αρσ
 Old trees have many rings.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cooking hob) (μεταφορικά: κουζίνας)μάτι ουσ ουδ
  (επίσημο)μαγειρική εστία επίθ + ουσ θηλ
 Place the saucepan on the ring and heat gently for five minutes.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter: orbits a planet)δακτύλιος ουσ αρσ
 Saturn has the most rings.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of ringing) (κουδούνι, πόρτα)χτύπημα ουσ ουδ
  (πόρτα)κουδούνισμα ουσ ουδ
 The class starts at the ring of the bell.
 Το μάθημα αρχίσει με το χτύπημα του κουδουνιού.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Δεν ακούς το κουδούνισμα; Πήγαινε να ανοίξεις την πόρτα.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telephone call)τηλεφώνημα ουσ ουδ
  (μεταφορικά, καθομιλουμένη)τηλέφωνο ουσ ουδ
 Just a quick ring to let you know I got home safely.
ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tone, note)χτύπημα, κουδούνισμα ουσ ουδ
 The telephone's ring is loud.
rings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (gymnastic apparatus)κρίκος ουσ αρσ
 The gymnast held onto the rings.
the rings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (gymnastic event)κρίκοι ουσ αρσ πλ
 Kurt is the best at the rings.
 Ο Κερτ είναι ο καλύτερος στους κρίκους.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (summon by ringing a bell)καλώ χτυπώντας το κουδούνι έκφρ
  (λιγότερη ακρίβεια)καλώ ρ μ
 The queen rang for her servant.
 Η βασίλισσα χτύπησε το κουδούνι και κάλεσε τον υπηρέτη της.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ears)βουίζω ρ αμ
 My ears are ringing.
ring viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (sound a particular way)ακούγομαι ρ αμ
 His words rang true.
ring with [sth] vi + prep (be filled with sound)αντηχώ, αντιλαλώ ρ αμ
  αντιβουίζω ρ αμ
 The church rang with the sound of music.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fit a ring to: nose of livestock) (στα ζώα)βάζω κρίκο σε κτ, περνάω κρίκο σε κτ έκφρ
 The farmer ringed his cattle so that they could be led.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fit a tag to: a bird) (για παρακολούθηση)τοποθετώ δακτύλιο σε κτ έκφρ
 The birds were ringed so that they could be identified later.
 Τοποθέτησαν δακτυλίους στα πόδια των πουλιών για να μπορούν να αναγνωριστούν στο μέλλον.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw a circle around)κυκλώνω ρ μ
 Ring the answer that you think is correct.
ring [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surround)περικυκλώνω ρ μ
 The police ringed the gang.
ring [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (cut into rings)κόβω σε ροδέλες έκφρ
 Ring the onion and add to the salad.
ring [sth] with [sth] vtr + prep (encircle with [sth])περικυκλώνω ρ μ
  (για αντικείμενο)τυλίγω ρ μ
 She ringed the door handle with some Christmas tinsel.
 Τύλιξε το χερούλι της πόρτας με χριστουγεννιάτικες γιρλάντες.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
alarm bells start to ring,
warning bells start to sound
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative, informal (you have misgivings about [sth](μεταφορικά)χτυπάει καμπανάκι έκφρ
  (καθομιλουμένη, μεταφορικά)κτ αρχίζει να μου βρωμάει έκφρ
basketball ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hoop of a basketball net) (μπάσκετ)στεφάνι ουσ ουδ
bird ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (band or tag attached to bird's leg)δαχτυλίδι πτηνών περίφρ
  δαχτυλίδι πουλιών περίφρ
 A bird ring is used as an identification device in the annual bird census.
boxing ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: fighting arena)ρινγκ ουσ ουδ ακλ
 The two men faced off in the boxing ring, gloves held up and at the ready.
bull ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bullfighting arena)αρένα ταυρομαχιών ουσ θηλ
 Most large towns in Spain have bull rings.
call in,
also UK: ring in,
phone in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(phone)τηλεφωνώ ρ αμ
 Radio listeners are encouraged to call in to make comments.
 Οι ακροατές του ραδιοφώνου παροτρύνονται να τηλεφωνήσουν για να κάνουν σχόλια.
class ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (graduation memento)αναμνηστικό δαχτυλίδι αποφοίτησης ουσ ουδ
 In those days, you wore your boyfriend's class ring on a chain so everybody would know you were going steady.
diamond ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jewelry: band inset with a diamond)διαμαντένιο δαχτυλίδι επίθ + ουσ ουδ
  (ένδειξη αρραβώνα)μονόπετρο επίθ ως ουσ ουδ
 Emma was wearing a diamond ring on her finger.
drug ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: illegal trade group)σπείρα ναρκωτικών φρ ως ουσ θηλ
earring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (jewellery worn in ear)σκουλαρίκι ουσ ουδ
 Elizabeth was searching the floor for her lost earring.
 Η Ελίζαμπεθ έψαχνε το χαμένο της σκουλαρίκι στο πάτωμα.
engagement ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ring worn by bride-to-be)δαχτυλίδι αρραβώνων ουσ ουδ
 Her engagement ring has the biggest diamond I've ever seen.
gas ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal burner on gas stove) (σε κουζίνα αερίου)μάτι ουσ ουδ
hotplate,
UK: hob,
cooker ring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hob on a cooker) (κουζίνα)μάτι ουσ ουδ
  εστία ουσ θηλ
 Be careful of the hotplate; I think it's still hot.
key ring,
keyring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(metal loop for holding keys)μπρελόκ ουσ ουδ
key ring,
keyring
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: file of encryption keys) (πληροφορική, κρυπτογράφηση δεδομένων)μπρελόκ κλειδιών φρ ως ουσ ουδ
  δακτύλιος κλειδιών φρ ως ουσ αρσ
  κλειδοθήκη ουσ θηλ
key-ring,
ring key
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ancient key worn as a ring)αρχαίο κλειδί που χρησιμοποιούνταν ως δαχτυλίδι
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
lifebuoy,
life buoy,
life-buoy,
life ring,
life-ring,
lifering
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(flotation device)σωσίβιο ουσ ουδ
mood ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finger jewellery that changes colour) (αλλάζει χρώμα)δαχτυλίδι διάθεσης περίφρ
  δαχτυλίδι moodring περίφρ
 I gave a mood ring to my girlfriend.
napkin ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (band placed around a rolled serviette)κρίκος πετσέτας φαγητού ουσ αρσ
 Jessie bought six napkin rings shaped like sleeping tigers from the gift shop at the zoo.
nose ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pierced jewellery worn in the nose)σκουλαρίκι για τη μύτη έκφρ
 You will have to remove your nose ring if you want this job.
O-ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin ring-shaped seal)δακτύλιος κυκλικής διατομής περίφρ
  Ο-ρινγκ ουσ ουδ άκλ
 The Challenger shuttle disaster was found to be due to failure of the O-ring in the booster rocket.
ring a bell v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (sound familiar) (μεταφορικά)κάτι μου θυμίζει έκφρ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 I'm not sure if I know him or not - the name certainly rings a bell.
ring bearer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wedding attendant who carries ring)αυτός που κρατάει το δαχτυλίδι σε γάμο
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
 Carla's nephew will be the ring bearer at her wedding.
ring binder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document folder with metal rings)ντοσιέ ουσ ουδ άκλ
  ντοσιέ με κρίκους περίφρ
ring finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (third finger from the thumb)παράμεσος επίθ ως ουσ αρσ
  (καθομ: ενδιαφέρει η βέρα)δάχτυλο, χέρι ουσ ουδ
 He looked at her ring finger and was pleased to see that she probably wasn't married.
 Κοίταξε το δάχτυλό (or: χέρι) της και χάρηκε όταν είδε ότι μάλλον δεν ήταν παντρεμένη.
ring off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (telephone: hang up)το κλείνω περίφρ
 If you receive an unwelcome phone call, it's best to simply ring off.
ring road nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (motorway around a city)περιφερειακός επίθ ως ουσ αρσ
 We used the ring road to avoid the traffic in the city centre.
ring the bell,
ring the doorbell
v
(sound the doorbell)χτυπώ το κουδούνι ρ μ
 When you ring the bell someone comes to open the door.
ring the changes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do [sth] in a new or different way)κάνω μια αλλαγή περίφρ
ring true v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (sound or seem genuine)ακούγομαι πειστικός, ακούγομαι αληθινός περίφρ
  μοιάζω πειστικός, μοιάζω αληθινός περίφρ
  (σε γ' πρόσωπο)στέκω ρ αμ
 Her explanation rings true, however strange it may seem.
ring [sb] up,
ring up [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (call on the telephone)παίρνω, καλώ ρ μ
  τηλεφωνώ σε κπ ρ αμ + προθ
  παίρνω τηλέφωνο κπ, κάνω ένα τηλέφωνο σε κπ περίφρ
 Please ring up Patty tonight, and invite her to our party.
 Πάρε σε παρακαλώ απόψε τηλέφωνο την Πάτι και κάλεσέ την στο πάρτι μας.
ring up [sth],
ring [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, informal (enter price on cash register) (στην ταμειακή μηχανή)χτυπάω, χτυπώ ρ μ
 Although it was clearly marked $9.95, the clerk mistakenly rang up $19.95.
 Παρόλο που η τιμή ήταν ξεκάθαρα 9.95 δολάρια ο ταμίας χτύπησε κατά λάθος 19.95.
ring-a-ring-a-roses nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nursery rhyme) (παιδικό τραγούδι)γύρω γύρω όλοι φρ ως ουσ ουδ
ring-fence [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign to [sth](χρηματικά ποσά)ορίζω συγκεκριμένη χρήση, ορίζω συγκεκριμένο σκοπό περίφρ
ring-fence [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (oblige to use for [sth](χρηματικά ποσά)υποχρεώνω κπ να χρησιμοποιήσει κτ για συγκεκριμένο σκοπό περίφρ
  εξασφαλίζω ότι κτ θα δαπανηθεί για συγκεκριμένο σκοπό περίφρ
  περιχαρακώνω ρ μ
ringroad,
ring road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(motorway surrounding a city)περιφερειακός πόλης ουσ αρσ
 I live on the other side of the ringroad.
seal ring (ring with seal)δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο φρ ως ουσ ουδ
signet ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ring with a name or stamp)δαχτυλίδι με σφραγίδα έκφρ
 A signet ring inscribed "E.A." was the only clue to his identity.
snap ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circular fastening or clip)δακτύλιος συγκράτησης φρ ως ουσ αρσ
snap-ring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fastening: circular clip)δακτυλιοειδής επίθ
teething ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toy chewed by a baby cutting teeth)μασητικός κρίκος φρ ως ουσ αρσ
  (καθομιλουμένη)μασητικό επίθ ως ουσ ουδ
  (επίσημο)κρίκος οδοντοφυίας φρ ως ουσ αρσ
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (circus with three performance areas)τσίρκο ουσ ουδ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 Barnum & Bailey presents a three-ring circus every spring in New York City.
three-ring circus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (chaotic scene) (μεταφορικά)χάος, τσίρκο ουσ ουδ
  (μεταφορικά)πανικός ουσ αρσ
 With all the children yelling and dogs barking, the party became a three-ring circus.
wedding ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gold band worn by [sb] married)βέρα ουσ θηλ
 My wedding ring doesn't fit me any more. Since he doesn't wear a wedding ring, I assume he's single.
 Η βέρα μου δε μου κάνει πια. Αφού δε φοράει βέρα, υποθέτω ότι είναι ελεύθερος.
wrestling ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enclosure or arena used by wrestlers)ρινγκ ουσ ουδ άκλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'ring' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:
Συμφράσεις: ring [me, your friend, a coworker] , a [gold, silver, diamond] ring, ring [your friend] up, περισσότερα…

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ring στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ring'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: key | utter

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης