WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

clean energy


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "clean" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: energy

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not dirty)czysty przym.
 I need to put on a clean shirt.
 Muszę założyć czystą koszulę.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wash or sanitize [sth])czyścić ndk.
  wyczyścić dk.
  sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 I always use bleach when I clean the kitchen.
 Czyszcząc kuchnię, zawsze używam wybielacza.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize, tidy [sth])sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 Clean your room and put away your clothes!
clean off [sth],
clean [sth] off
vtr + adv
(dirt: remove)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 I hosed the car down to clean off the dirt.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remove dirt, sanitize)czyścić ndk.
  wyczyścić dk.
  sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 Your kitchen is immaculate, so I know you must like to clean.
 Twoja kuchnia jest nieskazitelnie czysta; jestem pewna, że lubisz sprzątać.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (tidy away, remove)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.
 The waiter came and cleaned the plates off the table.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure, uncontaminated)czysty przym.
 The sample is completely clean, with no contamination.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: sleek, neatly defined) (wyrazisty, regularny, gładki)czysty przym.
 The sculpture has very clean lines.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sum: total, complete) (przenośny)okrągły przym.
 The robbers got away with a clean million.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legible)czytelny przym.
 The office needs a clean copy of the form.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (behavior: decent, pure)przyzwoity przym.
 I expect clean behaviour from all of you, so don't dance too closely.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fair)czysty, uczciwy przym.
 The referee wants a clean fight.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (drug-free) (przenośny, slang)czysty przym.
 My friend has been clean for one year.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (wholesome)zdrowy przym.
 Our family enjoys clean entertainment.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without irregularity)gładki przym.
 The saw made a clean cut through the tree.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)prosty i jasny wyr.
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without interference)niezakłócony przym.
  bez przeszkód przyim. + ż, l.mn.
 The thieves made a clean getaway.
 Złodzieje uciekli bez przeszkód.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: without obscenity)przyzwoity przym.
 Keep your language clean, and leave the dirty words out of your talk.
 Używajcie przyzwoitego języka, nie używajcie w rozmowie wulgaryzmów.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (honestly)uczciwie przys.
  (potoczny)czysto przys.
 No one will play cards with him because he doesn't play clean.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)całkiem, zupełnie przys.
 It's her birthday, and I clean forgot.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (organize, tidy)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 My house is disorganized because I hate cleaning.
clean [sth] of [sth] vtr + prep (empty of contents)ogołocić coś z czegoś dk. + przyim.
 Birds cleaned the trees of fruit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical: [sb] is healthy) (przenośny)dobre śwadectwo przym. + n
 The doctor has given me a clean bill of health.
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confirmation: [sth] is ok) (przenośny)dobre śwadectwo przym. + n
 It's good to see the building project has a clean bill of health.
clean checkup,
clean check-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (confirmation of good health)świadectwo pełnego zdrowia wyr.
 He was worried by a chest pain but the cardiologist gave him a clean checkup.
clean hands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (lack of guilt)niewinność ż
 The party is searching for someone with clean hands to run for the office.
clean hands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (hands that are free of dirt)czyste ręce przym. + ż, l.mn.
 You should have clean hands before you eat.
clean house vtr + n (do housework)robić prace domowe zwrot ndk.
  zrobić prace domowe zwrot dk.
 Now that spring has come, it's time to clean house.
clean house v figurative (business, government: reform , change personnel)czyste miejsce przym. + n
 When staffing his office, the first thing a new president does is clean house.
clean house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home: free of dirt)czysty dom przym. + m
 Trevor tried to cheer me up by saying that women with clean houses are boring.
clean [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (remove dirt)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 I cleaned the mud off my boots.
clean out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal ([sth]: clear or dispose of)pozbywać się ndk.
  pozbyć się dk.
 He's already cleaned out the cookies and has now made a start on the cake.
clean out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (place: empty or clear)sprzątać ndk.
  sprzątnąć dk.
 I'll clean out the garage after dinner. It's so cluttered that I can't park my car any more.
clean out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (take all money from: [sb], [sth](przenośny)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 Before he disappeared he cleaned out the cash register.
clean [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (win or all of [sb]'s money) (przenośny, potoczny)spłukać się zwr. dk.
 The blackjack tables cleaned me out.
 Spłukałem się na stołach do gry w oczko.
clean room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (room that is free of dust and dirt)czysta przestrzeń przym. + ż
 Hotel guests expect to find a clean room when they check in.
clean room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laboratory: sterile environment)sterylna przestrzeń przym. + ż
 Hardware manufacturing requires a clean room for creating central-processing chips.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (make things clean)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
Uwaga: The single-word or hyphenated form is used when the term is or modifies a noun
 We have to clean up before the guests arrive.
clean [sb/sth] up,
clean up [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(remove dirt)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 Clean up your face and change your clothes before dinner.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (win, make: lot of money)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 He really cleaned up at the poker table.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (stop abusing drugs)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
 Ralph promised to clean up and be a better husband.
clean [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (rid of undesirable things)sprzątać ndk.
  posprzątać dk.
clean-up,
cleanup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(getting rid of dirt, mess)porządkowanie n
 The kids gave the room a quick clean-up before their cousins arrived.
clean-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lines: sharply defined)prosty, czysty przym.
 Modernist architects abandoned the frills and ornamentation of the Victorian and Edwardian eras in favor of simple shapes and clean-cut lines.
clean-cut,
clean cut
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(man: neat appearance, presentable)porządny, przyzwoity przym.
Uwaga: hyphen used when term is before noun
 People trusted him because he had that that clean cut Boy Scout image.
clean-shaven,
clean shaven
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having no stubble or beard)ogolony przym.
Uwaga: hyphen used when term is before noun
 He usually wears a beard in the winter but goes clean-shaven during the summer months.
come clean vi + adj informal (confess)spowiadać się zwr. ndk.
  wyspowiadać się zwr. dk.
dry clean,
dry-clean
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(clean using chemicals)prać chemicznie ndk. + przys.
  wyprać chemicznie dk. + przys.
 I will not buy any clothes that I have to dry clean.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "clean energy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'clean energy'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: across | drill

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.