clear

Listen:
 [ˈklɪər]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (transparent)przejrzysty, przezroczysty, przeźroczysty przym.
 He poured water into a clear glass.
 Nalał wody do przeźroczystej szklanki.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unambiguous)jasny przym.
 The message of the new law is clear.
 Przesłanie nowego prawa jest jasne.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evident)oczywisty przym.
 The truth is clear to us.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 The ploughs have to clear snow from the roads.
 Pługi muszą usuwać śnieg z dróg.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with sharp definition)wyraźny przym.
 This television has a clear picture.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view, path: unobstructed)nieprzesłonięty przym.
  wolny przym.
 The students have a clear view of the teacher.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unobstruct)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
  udrażniać ndk.
  udrożnić dk.
 He had surgery to clear the blocked artery.
 Przeszedł operację, aby udrożnić zablokowaną tętnicę.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jump over)przeskakiwać ndk.
  przeskoczyć dk.
 The runner cleared all of the hurdles.
 Biegacz przeskoczył przez wszystkie płotki.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (limpid)przejrzysty przym.
 They swam in clear mountain pools.
clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn after expenses)zyskiwać ndk.
  zyskać dk.
 Anne cleared a million in income this year.
 Anne zyskała milion dochodu w tym roku.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: flawless)zdrowy przym.
  gładki przym.
 You're so lucky to have such beautiful, clear skin!
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bank check: accept)realizować ndk.
  zrealizować dk.
 The bank cleared your check, so the purchase is now official!
 Bank zrealizował twój czek, więc zakup jest teraz faktem!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cloudless)czysty, bezchmurny przym.
 The sky is clear today.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bright)żywy przym.
 That is a nice, clear, blue colour.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of pure color)czysty przym.
 Her eyes were a clear blue.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with no uncertainty)pewny przym.
  bez wątpliwości przyim. + ż, l.mn.
 The soldiers are clear about their mission.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of guilt)czysty przym.
 The police officer does his job with a clear conscience.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (calm, serene)czysty, jasny przym.
  spokojny przym.
 I always leave my yoga class with a clear mind.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without deductions)na czysto przyim. + przys.
 You'll make a clear twenty thousand.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not encoded)niezaszyfrowany przym.
 The message was clear; no one had scrambled it.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: ahead)prowadzić ndk.
 The away team is now 20 points clear.
 Drużyna gości prowadzi teraz dwudziestoma punktami.
clear of [sth] adj + prep (without debts or obligation)wolny od czegoś przym. + przyim.
  (pożyczka)nieoprocentowany przym.
 It's hard to get a loan that's clear of interest.
clear,
clear of [sth/sb]
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(away from)z dala przys.
 Keep clear of him. He's dangerous.
 Trzymaj się z dala od niego. On jest niebezpieczny.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become clear)przejaśniać się zwr. ndk.
  przejaśnić się zwr. dk.
 The sky cleared after the rain.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (check, account: be settled)zostać uregulowanym dk. + przym.
 The check will clear in five days.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become free of anxiety, etc.) (przenośny)oczyścić się zwr. dk.
 Just relax, and let your mind clear.
clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clean a table after eating)sprzątać ze stołu zwrot ndk.
  posprzątać ze stołu zwrot dk.
 I'll serve dinner, and you clear when they have finished eating.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove [sth] unwanted from)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 We will clear the land, and then plant new grass.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make transparent)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 Clear the water with a fine mesh filter.
clear [sth] of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove or disperse)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 The police cleared the street of onlookers.
 Policja usunęła gapiów z ulicy.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disentangle)rozplątywać ndk.
  rozplątać dk.
 Let's clear our lines and resume fishing.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass over) (samolot)przelatywać nad czymś ndk. + przyim.
  przelecieć nad czymś dk. + przyim.
 The plane cleared the treetops.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass under) (pojazd)przejeżdżać pod czymś ndk. + przyim.
  przejechać pod czymś dk. + przyim.
 The top of the trailer cleared the bridge with inches to spare.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass by)omijać ndk.
  ominąć dk.
 The lobster boat cleared the shoals safely.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (purify)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 We cleared the air with a filter.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (acquit)oczyszczać ndk.
  oczyścić dk.
 The court cleared the suspect of all charges.
clear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (approve, give permission)zezwalać komuś ndk.
  zezwolić komuś dk.
 The security office cleared the visitors to enter.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eliminate: a debt)spłacać ndk.
  spłacić dk.
 This final cheque will clear your debt.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check: pass through) (odprawa celna)dokonywać czegoś ndk.
  dokonać czegoś dk.
  (potoczny)przechodzić przez coś ndk. + przyim.
  przejść przez coś dk. + przyim.
 We will meet you after you clear customs.
 Spotkamy się, jak przejdziesz przez odprawę celną.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (building, land: vacate)opuszczać ndk.
  opuścić dk.
 There was a fire alarm and everyone had to clear the building.
clear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (schedule: make time available)zmieniać ndk.
  zmienić dk.
 Kate cleared her schedule so that she could visit her mother in hospital.
 Kate zmieniła swoje plany tak, żeby móc odwiedzić matkę w szpitalu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (signal that there is no danger)spokój m
 When the fire drill was done, the principal gave the all clear.
all clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (signal to go ahead)spokój m
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (visible, easy to see)jasny, widoczny przym.
 Despite the police spokesman's denial, the onlooker's video showed the policeman's unprovoked aggression, as clear as day.
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obvious, easy to understand)jak biały dzień wyr.
 It was as clear as day to me that the Prime Minister had no intention whatever of honouring his promises once re-elected.
clear [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (put away neatly)odsuwać ndk.
  odsunąć dk.
 After the meal, Fiona began clearing away the plates.
clear conscience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no guilty feelings)czyste sumienie przym. + n
 Now that I've returned her the favour at last, I have a clear conscience.
Clear off! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away)tłumaczenie niedostępne
 I'm busy now - clear off!
clear [sth] off,
clear off [sth]
vtr + adv
(remove clutter from)sprzątać ndk.
  sprzątnąć dk.
 If you clear off the dining table, we can play cards there.
clear [sth] off [sth] vtr + prep (clutter: remove)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.
 Mike cleared the papers off his desk.
clear [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (space: remove clutter)zabierać się ndk. + zaim.
  zabrać się dk. + zaim.
 We need to clear all the junk out of the attic.
clear out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (leave a place)zabierać się ndk. + zaim.
  zabrać się dk. + zaim.
 The fire alarm went off and everybody had to clear out.
clear [sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (clutter: remove from a space)sprzątać coś z czegoś zwrot ndk.
  sprzątnąć coś z czegoś zwrot dk.
 We need to clear all the junk out of the attic.
clear plastic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transparent material)czysty plastik przym. + m
 These food containers are made of clear plastic.
clear plastic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (material: transparent)czysty plastik przym. + m
 He carries his identification card in a clear plastic case to protect it from wear.
clear some space v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remove clutter)robić miejsce ndk. + n
  zrobić miejsce dk. + n
 If you could just clear some space on your desk, I'll set the computer up there.
clear some space on your calendar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make time)robić miejsce na zwrot ndk.
  zrobić miejsce na zwrot dk.
 Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?
clear text,
cleartext,
clear-text
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: text that is not encrypted)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen or single-word form used when term is an adj before a noun
 You don't need to decrypt it, it's a clear-text message already!
clear the air v figurative (resolve tensions)oczyszczać powietrze ndk. + n
  oczyścić powietrze dk. + n
 After our dreadful argument the day before, he telephoned me to apologise and to clear the air, after which I felt much happier.
clear the air v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remove pollutants)oczyszczać powietrze ndk. + n
  oczyścić powietrze dk. + n
 The machine is designed to clear the air of dust and pollen.
clear the ground v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (prepare for [sth])przygotowywać teren ndk. + m
  przygotować teren dk. + m
clear the ground v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (area: rid of weeds, etc.)plewić ndk.
  wyplewić dk.
 Before they could even think about building shelters, they had to clear the ground of hundreds of large rocks.
clear the snow from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shovel snow away from)odśnieżać ndk.
  odśnieżyć dk.
 I must clear the snow from the driveway so I can drive my car to work.
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (path: remove obstacles)torować ndk.
  przetorować dk.
 They took out the old walnut grove to clear the way for the bypass.
clear the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remove obstacles)torować drogę ndk. + ż
 City council approval cleared the way for the new mall.
clear thinking,
clear-thinking
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rational, lucid thought)jasne myślenie przym. + n
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 It's no use panicking - only clear thinking and cool heads will see us through this crisis.
clear [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make tidy)wyjaśniać ndk.
  wyjaśnić dk.
 Maria told the children to clear their toys up when they'd finished playing with them.
clear your name v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (prove your innocence)oczyszczać swoje nazwisko zwrot ndk.
  oczyścić swoje nazwisko zwrot dk.
 You'll have to sue that slanderer in court in order to clear your name.
clear your throat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cough before speaking) (przed przemówieniem)odchrząkiwać ndk.
  odchrząknąć dk.
 The butler respectfully cleared his throat.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Przewodniczący odchrząknął dyskretnie, po czym rozpoczął przemówienie.
clear-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unambiguous, well defined)jasny przym.
 It's a clear-cut case of fraud.
clear-cut,
clear cut
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (forestry: cut all trees in an area)wycinać wszystkie drzewa
  wyciąć wszystkie drzewa
 Clear cutting on steep slopes can cause erosion.
crystal clear,
crystal-clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(easy to understand)kryształowo przyjrzysty przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 His explanation was crystal clear.
crystal-clear,
crystal clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(perfectly obvious)kryształowy przym.
Uwaga: hyphen used when term is before a noun
 The chief executive spoke against the plan at length and in detail, making his opposition crystal clear to the meeting.
crystal-clear,
crystal clear
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(water: pure and clean)kryształowy przym.
in the clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (safe, out of danger)bezpieczny przym.
 The fox was in the clear after it swam across a wide river. They were in the clear after crossing the raging river.
in the clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (free of debt, obligations)bez długów przyim. + m, l.mn.
loud and clear advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (loudly and clearly)wyraźnie przys.
 I hear you loud and clear; we'll do the project your way.
loud and clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obvious)wyraźnie przys.
 The voters sent a loud and clear message in favor of reforms.
make clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clarify, state clearly)wyjaśniać ndk.
  wyjaśnić dk.
 Let me make clear that I don't object to the person, only to his policies.
make it clear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unambiguous about [sth])wyjaśniać ndk.
  wyjaśnić dk.
 Sandra likes to make it clear who's boss.
make yourself clear v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak plainly)wyrażać się jasno zwrot zwr. ndk.
  wyrazić się jasno zwrot zwr. dk.
 You must never do that again – have I made myself clear?
stay clear of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid)unikać ndk.
  uniknąć dk.
 Stay clear of him, he's a bad influence!
stay clear of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep a distance away from)trzymać się z daleka od
 Stay clear of the fire line, only fire fighters are allowed past the yellow tape.
steer clear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (keep away)trzymać się z daleka
 Steer clear of that guy, he's trouble.
steer clear of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (avoid)trzymać się z daleka od
 I try to steer clear of fried foods.
the clear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unobstructed space) (sport)wolne pole przym. + n
 He pushed through the opposing players and out into the clear, ready to receive the ball.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'clear' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: clear the [table, dishes], are in the clear (now), clear [sky, river, stream, water], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "clear" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'clear'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: key | utter

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.