comforting

Listen:
 [ˈkʌmfərtɪŋ]


Dla czasownika: "to comfort"

Present Participle: comforting
Na tej stronie: comforting, comfort, comforter

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
comforting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (knowledge: reassuring)pocieszający przym.
 It's comforting to know that I didn't seem nervous.
comforting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, words: giving comfort)dający pocieszenie przym. + n
 Her words are comforting, but I wish she'd act on them.
comforting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (action: soothing)kojący przym.
 The action of stroking a cat can be very comforting.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
comfort vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to console)pocieszać ndk.
  pocieszyć dk.
 The father comforted his crying child.
 Ojciec pocieszył swoje płaczące dziecko.
comfort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ease, relaxation)komfort m
  wygoda ż
 The new chair allowed him to sit in comfort.
 Nowe krzesło zapewniło mu komfort siedzenia.
comfort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (consolation)pocieszenie n
 The little girl needed the comfort of her teddy bear.
comfort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wealth) (przenośny)komfort m
 Rich people live in comfort.
comforts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (item that makes life comfortable)wygoda ż
  udogodnienie n
 Prisoners at this facility enjoy few comforts.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
comforter,
comfort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (quilt, bedcover)kołdra ż
 Is this comforter washable?
comforter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who consoles [sb](mężczyzna)pocieszyciel m
  (kobieta)pocieszycielka ż
 He was her main comforter when her husband died.
comforter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (baby's dummy, pacifier)smoczek, gryzak m
 The baby's comforter just fell on the floor.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'comforting' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "comforting" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'comforting'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fill | kick

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.