dedicated

Listen:
 [ˈdɛdɪkeɪtɪd]


Na tej stronie: dedicated, dedicate

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
dedicated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (set apart for special use)przeznaczony, wydzielony przym.
 Performers must use the dedicated entrance behind the theatre.
 Występujący artyści muszą korzystać z wydzielonego wejścia na tyłach teatru.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
dedicate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (book)dedykować ndk.
  zadedykować dk.
dedicate [sth] to [sth] vtr + prep (devote)poświęcać coś czemuś zwrot ndk.
  poświęcić coś czemuś zwrot dk.
  poświęcać coś na coś zwrot ndk.
  poświęcić coś na coś zwrot dk.
 I'm going to dedicate my weekend to finishing a speech I'm writing.
dedicate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (in honour of)dedykować ndk.
  zadedykować dk.
dedicate [sth] to [sth] vtr + prep (declare: in honor of [sth])dedykować coś czemuś zwrot ndk.
  zadedykować coś czemuś zwrot dk.
 The artist dedicated the sculpture to the memory of those who had fallen during the war.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
dedicate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (building)dedykować ndk.
  zadedykować dk.
dedicate [sth] to [sth] vtr + prep (set aside for)ofiarowywać coś czemuś zwrot ndk.
  ofiarować coś czemuś
 Alan dedicated the money to charity.
 Alan ofiarował pieniądze organizacji dobroczynnej.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
dedicated | dedicate
AngielskiPolski
dedicated to the memory of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in tribute to)dedykowany pamięci przym. + ż
 After Samantha died, her parents created a scholarship fund dedicated to the memory of their daughter.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'dedicated' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a dedicated [father, worker, service, hotline], dedicated to the [team, company, cause, organization], is dedicated to her [children, family, work], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "dedicated" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'dedicated'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: blind | fond

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.