draft

Listen:
 [ˈdrɑːft]


Na tej stronie: draft, draught
'draft' jest alternatywnym terminem dla 'draught'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional written version)zarys m
  brudnopis m
  wersja robocza ż + przym.
 He was on his third draft of the speech, but still wanted to make some changes.
 Był przy trzecim zarysie tej przemowy, ale wciąż chciał wprowadzać jakieś zmiany.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional sketch)szkic m
 Some painters sketch many drafts before they start the final painting.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: current of air)przeciąg m
 Do you feel a draft? There must be a window open somewhere.
 Czy czujesz przeciąg? Gdzieś musi być otwarte okno.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught of beer, ale)piwo z beczki wyr.
 He ordered four more drafts for him and his friends.
 Zamówił jeszcze cztery piwa z beczki dla siebie i dla przyjaciół.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: beer, etc. served from a tap)piwo z beczki wyr.
 The bar serves draft as well as bottles.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: check)przekaz m
 Do you think you could send a banker's draft?
 Czy sądzisz, że mógłbyś wysłać przekaz bankowy?
draft,
the draft
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (compulsory military service)pobór m
 There hasn't been a military draft since the Vietnam War.
 Nie było poboru do wojska od czasu wojny w Wietnamie.
draft,
UK: draught
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (beer: on tap)beczkowy przym.
  z beczki przyim. + ż
  (potoczny, przenośny)z kija przyim. + m
 This is draft beer. It isn't from a bottle.
 To jest beczkowe piwo. Nie z butelki.
draft [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write preliminary version)pisać na brudno zwrot ndk.
  napisać na brudno zwrot dk.
 Let me draft a letter and I'll show it to you before I send it.
 Pozwól mi napisać na brudno list, a pokażę ci go przed wysłaniem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
draft,
draft of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, literary (intake of smoke, liquid)łyk m
 She took a draft of the elixir.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (select group)nabór m
 We got a good draft of players this year.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sports: selection of players)draft m
 The NBA draft is a big day for those who hope to play professionally.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reinforcement)pobór m
 We need a fresh draft of troops to deal with this situation.
draft,
UK: draught
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (measurement: ship's hull)głębokość zanurzenia ż + n
 The draught of the boat measured 1.9 metres.
draft,
UK: draught
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (horse: pulls cart)pociągowy przym.
 The draft horses pulled the plow.
draft,
UK: draught
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (draw plans)szkicować ndk.
  naszkicować dk.
 Before he creates final drawings, he drafts quickly.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (racing: follow closely)trzymać się blisko zwr. ndk. + przys.
 The car drafted on the car in front of him to save fuel and build up speed.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write legal documents)sporządzać szkic dokumentu zwrot ndk.
  sporządzić szkic dokumentu zwrot dk.
 Legal assistants not only review, they draft on behalf of the senior staff.
draft [sth],
also UK: draught
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(sketch)szkicować ndk.
  naszkicować dk.
 The architect drafted a sketch of the building.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (select)wybierać ndk.
  wybrać dk.
 He drafted three of the boys to help him with unloading.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (select for military service)powołać kogoś do wojska zwrot dk.
 He was drafted and went to fight in Europe in World War II.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
draught,
draught of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, literary (draft: intake of smoke, liquid) (płyn)duży łyk przym. + m
  (powietrze)haust m
draughts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK, uncountable (board game: checkers)warcaby ż, l.mn.
 The boys passed the time by playing draughts.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
draft | draught
AngielskiPolski
bank draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (check drawn on a bank, rather than a person's account)czek bankowy m + przym.
 We accept only bank drafts on past due accounts, no personal checks.
draft beer,
UK: draught beer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (cask beer served on tap)piwo z beczki wyr.
 That bar does not sell draft beer, only bottles.
draft board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (local body that conscripts men into military service)komisja poborowa ż + przym.
draft document nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preliminary version)wersja robocza dokumentu wyr.
 This is just a draft document; I'll send you the final version next week.
draft dodger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: evades military service) (potoczny)dekownik m
 Draft dodgers burned their draft cards and left the country to avoid serving in the military.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (current of air)przeciąg m
  cug m
 A draught of cold air blew in through the chimney.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (beer: tap)tłumaczenie niedostępne
 I'll have a draught and an order of fries.
draught proof,
draughtproof;
US draft proof,
draftproof
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sealed against draughts)zabezpieczony przed przeciągami
 We need to install a draft proof door on the garage.
draught proof,
draughtproof;
US draft proof,
draftproof
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(seal against draughts)zabezpieczać przed przeciągiem
  zabezpieczyć przed przeciągiem
 Since draught proofing the windows and doors, my domestic heating bill has gone down by 10%.
final draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finished version: of a text)końcowy brudnopis przym. + m
 Here's the final draft of your speech, Mr President - I hope it covers all the points we discussed.
on draft (US),
on draught (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(beer: on tap)z kija przyim. + m
 The pub has ten different beers on draft.
rough draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (writing: unfinished version)szkic m
 The writers are still working on a rough draft right now.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'draft' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: draft the plans for a [new school, skyscraper], [an initial, a preliminary] draft (of), burned his draft papers, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "draft" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'draft'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fear | spoil

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.