eve

Listen:
 'eve', 'Eve': [ˈiːv]


Na tej stronie: eve, Eve

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (night before)wigilia ż
 It was the eve of her job interview, so Maria decided to get an early night.
eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day before)przeddzień m
 Harry spent the eve of his birthday in a state of excitement.
eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (just before in time)wigilia ż
eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (evening)wieczór m
 The young man worked from morning to eve, without stopping for a moment.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Bible: Adam's wife)Ewa ż
 Adam and Eve lived in the Garden of Eden before the Fall.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
eve | Eve
AngielskiPolski
Christmas Eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: 24th December)Wigilia ż
 Every Christmas Eve we go to church and sing hymns together.
New Year's Eve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (31st December)Sylwester m
 On New Year's Eve a lot of people go to parties and let off fireworks. New Year's Eve is the 31 December.
on the eve of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." literal (on the evening before)wieczorem przed m + przyim.
 When it began to rain on the eve of the festival we knew it would be a muddy mess.
on the eve of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (just prior to)tuż przed
 On the eve of his election, a scandal broke out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: New Year's Eve [parties, celebrations, fireworks], a Christmas Eve [dinner, feast, party], on [Christmas, New Year's, Passover, Diwali] Eve, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "eve" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'eve'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fill | kick

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.