join

Listen:
 [ˈdʒɔɪn]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
join [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (socially)dołączać do kogoś ndk. + przyim.
  dołączyć do kogoś dk. + przyim.
 We are going to see a movie tonight. Would you like to join us?
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become a member of)dołączać ndk.
  dołączyć dk.
 She joined the chess club.
 Dołączyła do klubu szachowego.
join [sth],
join [sth] and/with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(connect)łączyć ndk.
  połączyć dk.
 He joined the two puzzle pieces together.
 Połączył ze sobą dwa kawałki układanki.
join vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (participate in)dołączać ndk.
  dołączyć dk.
 We joined the search for the missing children.
 Dołączyliśmy do poszukiwań zaginionych dzieci.
join with [sb],
join with [sb] to do [sth]
vi + prep
(cooperate)łączyć ndk.
  połączyć dk.
 Business leaders have joined with the government to fight poverty.
 Liderzy biznesu połączyli siły z rządem, aby zwalczyć biedę.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
join nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where things are attached)złączenie n
  łącznik m
 The join is where two pieces are connected.
join viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united)łączyć się zwr. ndk.
  złączyć się, połączyć się zwr. dk.
 These two pieces join.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (unite)łączyć coś ndk.
  złączyć coś, połączyć coś dk.
 The priest joined the hands of the bride and groom.
join [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take part in: an activity)dołączać do czegoś ndk. + przyim.
  dołączyć do czegoś dk. + przyim.
  uczestniczyć w czymś ndk. + przyim.
 To join our campaign, please sign up at our website.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
join forces viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite for a common purpose)łączyć siły ndk. + ż, l.mn.
  połączyć siły dk. + ż, l.mn.
 To fight global warming, the developed countries need to join forces.
join hands viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clasp one another's hands)chwytać się za ręce
 Let us join hands in prayer.
join hands,
join hands with [sb]
vtr + npl
figurative (unite)łączyć się dla celu
  połączyć się dla celu
 Let's join hands and fight for what we believe in!
join in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (participate)włączać się, dołączać się zwr. ndk.
  włączyć się, dołączyć się zwr. dk.
 Don't worry if the discussion has already begun, you may still join in whenever you wish.
join in [sth] v (participate in [sth])uczestniczyć dk.
 Don't worry if the discussion has already begun, you may still join in whenever you wish.
join up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (enrol, register)zapisywać się zwr. ndk.
  zapisać się zwr. dk.
 The gym is offering a special to get new clients to join up.
join us interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (register with our organization)zapisz się, przyłącz się
 Please join us, and help put an end to hunger in our time.
join with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accompany)towarzyszyć ndk.
  potowarzyszyć dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'join' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: join a [club, gym, organization, team], a [neat, tight, loose, seamless] join, join the [army, military, party], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "join" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'join'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fear | spoil

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.