lap

Listen:
 [ˈlæp]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thighs when sitting)kolana n, l.mn.
  (przestarzały)podołek m
 The toddler sat on her mother's lap.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (once round a racetrack)okrążenie n
 The lead driver crashed in his fourth lap.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (once round a running track)okrążenie n
 Monica ran six laps on the track.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: one length of pool)długość basenu ż + m
lap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cat: milk)chłeptać ndk.
  wychłeptać dk.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: length of pool and back) (tam i z powrotem)dwie długości basenu wyr.
lap at [sth] vi + prep (drink by licking)chłapać ndk.
  wychłapać dk.
 Tom's cat lapped at the water in the bowl.
lap at [sth] vi + prep figurative (sea, waves: wash against)obmywać ndk.
  obmyć dk.
 The waves lapped onto the shore.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abrasive)docierak m
 The jeweler polished the emerald with the lap.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (length of material)zwój m
 Karen measured and cut laps of cloth to tie around the pillars.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin dog food)niskokaloryczna karma dla psa wyr.
 Tom fed his dog some lap because he was gaining too much weight.
lap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: once across pool and back)dwie długości basenu wyr.
lap viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." often passive, figurative (wrap)otaczać ndk.
  otoczyć dk.
 The child was lapped in luxury her whole life and is very naive.
lap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb]: in race)wyprzedzać ndk.
  wyprzedzić dk.
lap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap)owijać, zawijać ndk.
  owinąć, zawinąć dk.
 The mother lapped her child in blankets.
lap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (polish gems)polerować ndk.
  wypolerować dk.
 Kyle lapped the gem to get the final finish on it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
lap of honor,
UK: lap of honour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (sport: winner's extra lap)runda honorowa wyr.
 The winning racer took a lap of honour around the track while the crowd cheered.
lap up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (drink by scooping up with tongue)wylizywać ndk.
  wylizać dk.
 The dog thirstily lapped up the water from its water bowl.
lap up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in eagerly)pochłaniać ndk.
  pochłonić dk.
 He keeps flattering her, and she is lapping it up.
lapdog,
lap dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small dog)piesek salonowy m + przym.
 I love my lapdog, but sometimes I wish I had a pit bull instead.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'lap' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [fast, slow] lap time, set the [fastest] lap time, a lap time of [one minute], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "lap" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lap'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: across | drill

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.