Na tej stronie: minded, mind

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thinking a certain way)myślący w sposób wyr.
Uwaga: Follows the word: analytically-minded.
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a certain interest)interesujący się przym.
Uwaga: Follows the noun: sports-minded
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disposed, inclined)zdecydowany przym.
 The teacher told the children that she was minded to put the toys away if they didn't stop arguing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brain)umysł m
 The mind can perceive what the eyes cannot see.
 Umysł może odbierać to, czego nie widzą oczy.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (memory)pamięć ż
  (przenośny)głowa ż
 It slipped my mind.
 Uciekło mi to z pamięci.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (care, object)mieć coś przeciwko zwrot ndk.
 I'd like to sit here. Do you mind?
 Chciałbym tu usiąść. Czy masz coś przeciwko?
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sanity)rozum m
 He must have lost his mind!
 On musiał chyba stracić rozum!
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attend to)pilnować ndk.
 Mind your own business and don't tell others what to do.
 Pilnuj swojego interesu i nie mów innym, co robić.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (child, pet: care, supervise)pilnować ndk.
  przypilnować dk.
 My sister minds the kids for me while I'm working.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay attention)uważać na ndk. + przyim.
  zwracać uwagę na zwrot ndk.
  zwrócić uwagę na zwrot dk.
 Mind your manners when you go to the dinner party.
mind doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object to)mieć coś przeciwko zwrot ndk.
 Do you mind having to babysit for your brothers so often?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirit) (energia psychiczna)duch m
 In old age, the mind is often willing when the body isn't.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intellect)umysł m
 He has a quick mind.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: intelligent)umysł m
  inteligentna osoba przym. + ż
 She is one of the best minds in the business.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion)zdanie n
  opinia ż
 Don't change your mind about this issue, please.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention)uwaga ż
 The lost keys were not on his mind and forgotten.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (obey)być posłusznym posił. + przym.
 He's always in trouble and doesn't mind.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be careful)uważać ndk.
  być ostrożnym posił. + przym.
 Please mind when you are crossing the road.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (heed, obey) (potoczny)słuchać ndk.
  posłuchać, usłuchać dk.
 Mind your mother and clean your room.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch out)uważać na ndk. + przyim.
 Mind the slippery steps.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch)pilnować ndk.
  przypilnować dk.
 Would you mind the shop for me?
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (care about)przejmować się zwr. ndk.
 I don't mind the other commuters' rudeness.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be disturbed by)być poruszonym posił. + przym.
 I very much mind the intrusions of government.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
minded | mind
AngielskiPolski
absentminded,
absent-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(distracted or forgetful)roztargniony przym.
broadminded (US),
broad-minded (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tolerant, liberal)tolerancyjny przym.
 I am broadminded about food and don't mind trying unfamiliar dishes. Although generally conservative in outlook, she was very broad-minded on women's issues.
civic-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a sense of public responsibility)prospołeczny przym.
 When you don't litter you are being civic-minded.
close-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blinkered, intolerant)tłumaczenie niedostępne
 He is so close-minded I can't discuss politics with him at all.
like-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having similar opinion, interests, etc.)o podobnym nastawieniu wyr.
narrow minded,
narrow-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(prejudiced, intolerant)o wąskim umyśle
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 I'm not so narrow minded as to impose my personal taste on others.
open-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tolerant, accepting)otwarty przym.
  tolerancyjny przym.
 When you travel to another country you should be open minded. I try to maintain an open-minded attitude regardless of a person's race or religion.
single minded,
single-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(determined, focused)zdeterminowany przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
strong-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (determined, wilful)zdecydowany, stanowczy przym.
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mentally strong)silny mentalnie przym. + przys.
  (potoczny, przenośny)twardy przym.
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adamant)niewzruszony przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'minded' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "minded" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'minded'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: blind | fond

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.