own

Listen:
 [ˈəʊn]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
own vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have)posiadać ndk.
  mieć dk.
 Do you own a computer?
 Czy posiadasz komputer?
 Czy masz komputer?
own adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (belonging to self)własny przym.
 My own car is not nearly as nice as yours.
 Mój samochód nie jest nawet w części tak fajny, jak twój.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
own adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensifier)własny przym.
 I saw it with my own eyes!
own pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (mine: with my, his, etc.)własny przym.
 Your car's much nicer than my own.
own,
own that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
dated (admit)przyznawać się zwr. ndk.
  przyznać się zwr. dk.
 He owned that he was the one who broke it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at your own discretion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you see fit)do twojej dyspozycji wyr.
from my own experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it myself)z mojego własnego doświadczenia
Have it your way,
Have it your own way
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, disapproving (resignation)tłumaczenie niedostępne
 OK, have it your way; I'm through arguing with you. You don't want pepperoni on the pizza? Fine, have it your own way.
in its own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (uniquely)na swój własny sposób wyr.
 Every Greek island is, in its own way, unique.
in your own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with your own style)na twój własny sposób przyim. + zaim.
 Don't copy your classmates: the important thing is to do it in your own way. You're beautiful in your own way!
mind your own business interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (the matter doesn't concern you)pilnować swojego nosa zwrot ndk.
 Why don't you just mind your own business?
of your own accord advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (voluntarily)z własnej woli wyr.
of your own free will advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (out of choice)dobrowolnie przys.
 Do you marry this man of your own free will? I retired of my own free will; I was not fired.
on its own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (alone, without accompaniment)sam przym.
 This rice needs some added flavor; on its own it's bland. The bear cub was on its own after its mother was killed.
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without company)sam
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by myself, without help)sam
on your own exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by yourself)samemu, samodzielnie przys.
 Because of Ellen's autism, it is difficult for her to do things on her own.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal admission)według czyichś zeznań wyr.
 By his own account, he wasn't there that night.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]'s personal version of events)wlasna wersja przym. + ż
own choice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decision made freely)własny wybór przym. + m
own choice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual free will)własny wybór, wolny wybór przym. + m
 My parents wanted me to go to law school, but I made my own choice and attended art school instead.
own free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal choice)własna wola przyim. + ż
 It was my own free will to start this project so I can't blame anyone else when things get tough.
own initiative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual decision)własna inicjatywa przym. + ż
own initiative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (without orders of others)wlasna inicjatywa przym. + ż
own up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (confess to [sth])przyznawać się ndk. + zaim.
  przyznać się dk. + zaim.
 My brother broke my mom's favorite lamp and refused to own up to it.
see [sth] with your own eyes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (witness at first hand)widzieć na własne oczy
  zobaczyć na własne oczy
 I would never have believed it if I hadn't seen it with my own eyes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'own' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: own your [car, house], [do it, am] (all) on my own, (don't) own a [smartphone, TV], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "own" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'own'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fill | kick

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.