studied

Listen:
 [ˈstʌdid]


Na tej stronie: studied, study

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
studied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (considered, contrived)wyszukany, wystudiowany przym.
 The next day she sent a studied response to my question.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
study [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attempt to learn)studiować ndk.
 I want to study law.
 Chcę studiować prawo.
study vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (analyse)badać ndk.
  zbadać dk.
 The scientist is going to study the results.
 Naukowiec będzie teraz badać wyniki.
study viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work to learn)uczyć się zwr. ndk.
 If you want high marks, you must study.
 Jeżeli chcesz mieć dobre oceny, musisz się uczyć.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (room)gabinet m
 Father is having tea in the study.
 Ojciec pije teraz herbatę w swoim gabinecie.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written account)projekt badawczy m + przym.
 Our department presented a study at the conference.
 Nasz wydział zaprezentował projekt badawczy na konferencji.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investigation)badanie n
 Dr. Morton will aid the scientists in their study.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observation)obserwacja ż
 Charles was lost in his study of a leaf.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (branch of learning)nauka ż
 Botany is the study of plants.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of studying)nauka ż
  uczenie się n
 The visitors interrupted the student's study.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: composition)kompozycja ż
 The next piece is a study for piano in A-minor.
study nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: exercise, guide)studium n
 Da Vinci drew lots of studies of body parts.
study [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (scrutinize)analizować ndk.
  przeanalizować dk.
 The committee will study the panel's findings.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'studied' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "studied" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'studied'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: taste | wing

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.