wrong

Listen:
 [ˈrɒŋ]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incorrect)nie ten part. + zaim.
 You have the wrong man!
 Macie nie tego człowieka!
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (immoral)zły przym.
 Most people feel that stealing is wrong.
 Większość ludzi uważa, że kradzież jest zła.
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: mistaken, in error)mylić się zwr. ndk.
  być w błędzie zwrot ndk.
 If you think I'm going to change my mind, you're wrong!
 Jeżeli myślisz, że zmienię zdanie, to mylisz się!
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unjust)niesłuszny, nieodpowiedni przym.
 The punishment he received was wrong.
 Kara, którą otrzymał, była niesłuszna.
wrong advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (incorrectly)źle przys.
 You have spelt that word wrong.
 Źle napisałeś to słowo.
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (amiss)nie tak part. + przys.
  nie w porządku wyr.
 You're so quiet today; I can tell something is wrong.
 Jesteś dzisiaj taki cichy; widzę, że coś jest nie tak.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (false)nieprawdziwy przym.
  fałszywy przym.
 You are not being truthful. Stop giving me the wrong information.
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unsuitable)nieodpowiedni przym.
 Her parents feel that her boyfriend is wrong for her.
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (improper)niestosowny, niewłaściwy przym.
 Do not say the wrong thing.
 Nie powiedz niczego niestosownego.
wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inopportune)nieodpowiedni, niewłaściwy przym.
 It was the wrong moment to interrupt.
wrong advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (unfairly)źle przys.
 The court treated him wrong. He is not that bad.
 Sąd go źle potraktował. On nie jest taki zły.
wrong advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (immorally)źle przys.
 She behaves wrong. She should have more respect for herself.
wrong nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evil)zło n
 I know the difference between right and wrong.
wrong nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (injustice)krzywda ż
 The lawyer wants to right a wrong.
wrong nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary, often plural (error)błąd m
  krzywda ż
 I fear I have done you a serious wrong.
wrong nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bad deed)zły uczynek przym. + m
  źle przys.
 The boy has done wrong.
 Chłopak źle postąpił.
wrong [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harm, do wrong to)krzywdzić ndk.
  skrzywdzić dk.
 The thief sought forgiveness from the people he had wronged.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
do no wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make no mistakes)nie popełniać błędów
  nie popełnić błędów
 He believed that the Red Sox could do no wrong and they would win the series.
do no wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do nothing improper)nie robić nic niestosownego
  nie zrobić nic niestosownego
 He was convinced that his daughter could do no wrong.
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (commit a crime)popełniać przestępstwo ndk. + n
  popełnić przestępstwo dk. + n
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (commit a sin)popełniać grzech ndk. + m
  popełnić grzech dk. + m
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." colloquial ([sb]: betray, harm [sb])szkodzić komuś
  zaszkodzić komuś
 Frankie and Johnny were lovers, but he was doing her wrong with Nellie Bly.
get [sth] wrong vtr + adj (be mistaken about [sth])pomylić coś dk.
 If you actually read the instructions, you'll be less likely to get it wrong.
go wrong vi + adj (fail)nie udawać się, nie powodzić się zwrot ndk.
  nie udać się, nie powieść się zwrot dk.
 If you follow the instructions you can't go wrong.
in the wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mistaken)mylić się zwr. ndk.
  pomylić się zwr. dk.
 Jack admitted that he had been in the wrong about Arthur and apologized for not trusting him.
 Jack przyznał, że mylił się co do Arthura i przeprosił za to, że mu nie ufał.
in the wrong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to blame)zawinić dk.
 Louise was in the wrong when she took Eric's car without his permission.
right and wrong nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sense of morality)dobro i zło
 We have to know the difference between right and wrong.
sense of right and wrong nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (morality)poczucie dobra i zła
 At around the age of four, children start to demonstrate a sense of right and wrong.
sing a wrong note v (sing off key)śpiewać fałszywie ndk. + przys.
  zaśpiewać fałszywie dk. + przys.
wrong impression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (false idea)mylne wrażenie przym. + n
 I hope I didn't give you the wrong impression.
wrong time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inopportune moment)zła pora przym. + ż
 The job offer simply came at the wrong time. I get paid on the first of the month, so the end of the month is the wrong time to ask me for a loan.
wrong time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not appointed time)zła pora przym. + ż
 She showed up for her interview on the right day, but at the wrong time.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'wrong' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: wronged [his family, the government, the company], [historical, political, social, judicial] wrongs, the wrong [answer, information], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "wrong" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wrong'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: across | drill

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.