bald

Listen:
 [ˈbɔːld]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: no hair on head)chel adj.
  fără păr loc.adj.
 Since Frank is bald, he puts sunscreen on his head every morning.
 Deoarece Frank este chel, se dă cu cremă cu factor de protecție pe cap, în fiecare dimineață.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (head: no hair)chel, spân adj.
  cu chelie loc.adj.
 Jasper, who had thick, dark hair, suddenly felt self-conscious being surrounded by so many bald heads.
 Jasper, care are un păr des, negru, s-a simțit deodată stingherit în jurul atâtor capete chele (or: spâne).
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tire: no tread)ros adj.
  tocit adj.
 Bald tires are dangerous, so it's important to check the tread periodically.
 Cauciucurile roase sunt periculoase, așa că este important să verifici banda de rulare periodic.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (land: no plants)golaș adj.
  lipsit de vegetație expr.
  pleșuv adj.
 The landscape was completely bald after the wildfire.
 Peisajul a rămas golaș după incendiu.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without detail, excess)sumar, frugal, superficial adj.
  subțire adj.
  sec adj.
 The bald denials of the witnesses strengthened the plaintiff's case.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Sora ei nu a fost deloc mulțumită de explicația lui sumară.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (statement: blunt)direct, grosolan adj.
  pe față, fără perdea loc.adj.
  neocolit adj.
  tăios adj.
 Hester's comments were bald and offended a few people.
 Comentariile lui Hester au fost directe (or. grosolane) și au jignit câțiva oameni.
be balding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose your hair)a cheli vb.tranz.
 Homer is balding, but he doesn't seem to mind.
 Homer chelește, dar nu pare deranjat de acest lucru.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bald eagle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (North American bird of prey)vultur cu cap alb s.m.
  acvila cu cap alb, acvila americană s.f.
 The bald eagle is the national bird of the United States.
bald head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head with no hair)cap chel s.n.
 He quickly put on a hat to keep the hailstones from bouncing on his bald head.
bald-faced,
bare-faced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (lie: open) (despre minciuni)sfruntat adj.
  nerușinat adj.
baldfaced,
bald-faced
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (brazen, flagrant)neobrăzat adj.
  neruşinat adj.
go bald vi + adj (lose your hair)a cheli vb.intranz.
 The idea of going grey doesn't bother me, but I'd hate to go bald.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'bald' găsit și în aceste intrări:
Română:

Sintagme: [starting, beginning] to bald (on top), [start, begin] balding (on top), noticed that he [is, had begun, had started] balding, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bald' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bald'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: fear | spoil

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.