structure

Listen:
 [ˈstrʌktʃər]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] constructed: building etc.) (clădire)structură s.f.
 The structure housed businesses on the ground floor.
 Structura adăpostea câteva firme la parter.
structure [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design) (design)a structura, a proiecta vb.tranz.
  a concepe vb.tranz.
 We should structure a plan that will solve the problems.
 Trebuie să structurăm un plan care să rezolve problemele.
 Trebuie să concepem un plan care să rezolve problemele.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (construction)construcție s.f.
 The steel structure was erected in days.
 Construcția de oțel a fost ridicată în decurs de câteva zile.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (framework)structură s.f.
 The structure of the plan is simple.
 Structura planului e simplă.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organization of sthg)structură s.f.
 The military has a complex structure, with both combat and logistics units.
 Armata are o structură complexă, cu unități de luptă și unități logistice.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complex system)structură s.f.
 The molecular structure of this compound is difficult to replicate.
 Structura moleculară a acestui compus e greu de reprodus.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (makeup)structură s.f.
 The structure of our company encourages innovation.
 Structura firmei noastre încurajează inovația.
structure vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put together)a constitui vb.tranz.
 They will structure the unit with experienced staff members.
 Vor constitui unitatea din membri experimentați ai personalului.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
class structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social hierarchy)structură socială s.f.
 A caste system is a highly formalized class structure.
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole system)structură organică s.f.
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system evolved without a plan)structură organică s.f.
organization structure,
also UK: organisation structure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(company hierarchy)structură a unei organizații, ierarhie a unei organizații s.f.
physical structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure of an organism)structură fizică s.f.
retaining structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wall preventing landslide)zid de susţinere s.n.
 The earthquake caused the failure of most of the retaining structures.
sentence structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (syntax)structura frazei s.f.
 Using simpler sentence structure would make your writing easier to read.
syntactic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrangement of a sentence)structură sintactică s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'structure' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: structure an [argument, article, essay], [a solid, a loose, a tight, an unsafe] structure, structure your [investments, finances], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'structure' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'structure'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: across | drill

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.