subject

Listen:
 noun: [ˈsʌbdʒɪkt], verb: [səbˈdʒɛkt]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (subject matter, theme)subiect s.n.
  temă s.f.
 What is the subject of that book?
 Care este subiectul acelei cărţi?
 Care este tema acestei cărţi?
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school, academic)materie s.f.
  (studiu)disciplină s.f.
 I am studying three subjects in the morning: Chemistry, English and French.
 Studiez trei materii dimineaţa: chimia, engleza şi franceza.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammatical) (parte de propoziţie)subiect s.n.
 The subject usually comes before the verb in English.
 De obicei, subiectul precedă verbul în limba engleză.
subject [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sb] undergo [sth])a supune vb.tranz.
 The police subjected the suspect to an intense interrogation.
 Poliția l-a supus pe suspect unei interogări intense.
subject to [sth] adj + prep (conditional, depending upon)a depinde de vb.intranz.
  a ține de vb.intranz.
 All new policies are subject to the boss's approval.
 Toate politicile noi depind de aprobarea șefului.
subject to [sth] adj + prep (liable or prone to)supus adj.
  pasibil adj.
 This schedule is subject to last minute changes.
 Acest orar este supus unor schimbări de ultimă oră.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
subject adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (under the domination of)supus adj.
 The politicians are subject to the will of the people.
 Politicienii sunt supuși voinței poporului.
subject adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ruled by another)supus, subjugat adj.
  cucerit adj.
 Historians are studying the influence of subject peoples on the nations that ruled them.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a clinical trial, patient) (studiu clinic)subiect s.m.
  pacient s.m.
 The subject tried to stay still while the doctors looked at him.
 Subiectul încerca să stea nemișcat în timp ce îl examinau doctorii.
 Pacientul încerca să stea nemișcat în timp ce îl examinau doctorii.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dead body) (cadavru)subiect s.m.
 The pathologist examined the subject carefully.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Medicul legist a examinat subiectul cu cea mai mare atenție.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conscious being)subiect s.m.
 Students, please examine the subject and tell me what you think.
 Studenți, examinați subiectul și spuneți-mi ce părere aveți.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person ruled by a king)supus s.m.
 The English are subjects of their queen.
 Englezii sunt supușii reginei.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a logical proposition)subiect s.n.
 The subject of this proposition is based on the philosophy of Aristotle.
 Subiectul acestei propoziții se bazează pe filozofia lui Aristotel.
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heading in memos, email, etc.) (în antete, titluri)subiect s.n.
 Subject: next week's board meeting
subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: object of study, experiment)subiect s.n.
subject vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring under control)a supune vb.tranz.
 The police subjected the rioters with tear gas.
 Poliția a supus mulțimea cu gaze lacrimogene.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
change the subject v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start talking about [sth] else)a schimba subiectul
 Let's change the subject and talk about something less depressing.
main subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (academic studies: major)materie principală s.f.
 She's doing Spanish at University but her main subject is Psychology.
main subject nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (primary topic under consideration)temă principală s.f.
 The main subject of our meeting is the proposed change in office location.
subject index nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alphabetical contents list)listă în ordine alfabetică s.f.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theme or topic of discussion)temă s.f.
 The subject matter of today's lecture is water pollution.
subject matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of study)materie s.f.
  obiect de studiu s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'subject' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: subjected him to [torture, questioning, interrogation], [academic, school] subjects, the [book's, movie's] the subject matter, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'subject' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'subject'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: fear | spoil

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.